Liv og virksomhet

K. utførte stueinnredninger med nye skapformer og begrenset bruk av treskurd. Hans mange stueskap viser at han var en dyktig håndverker, og Johan Meyer understreker hans "sans for modelleringen av skurdens flatepartier".

Litteratur

  • Meyer, J., Fortids kunst i Norges bygder, 2. Lom og Skjåk, (Kristiania, 1909, s. 26
  • Kleiven, I., Lom og Skjåk, (Kristiania, 1915, s. 333
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 305
  • Geilo, L., Bygdekunstnarar og handverkarar, Skjåk, 1966, s. 156 (ill.), utg. ved bygdejubileet