K. utførte stueinnredninger med nye skapformer og begrenset bruk av treskurd. Hans mange stueskap viser at han var en dyktig håndverker, og Johan Meyer understreker hans "sans for modelleringen av skurdens flatepartier".