Faktaboks

Hans Ryggen
Født
10. desember 1894, Ørlandet
Død
19. desember 1956, samme sted

Hans med sitt. 1955. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

R.s tidligste arbeider er malt i et realistisk formspråk og holdt i en mørk koloritt, som i Selvportrett, malt i Dresden 1922 (Trøndelag Kunstgalleri) og Høifjell (1921, Trøndelag Kunstgalleri). Under sitt opphold i München i 1923 tilegnet R. seg et ekspressivt formspråk og en dekorativ fargebruk, som kjennetegner hans videre produksjon. Etter sine studieopphold i Tyskland, slo R. seg ned på Ørlandet der han drev gårdsbruk ved siden av å male. Foretrukne motiver var hustruen Hannah, deres datter, landskapet omkring gårdsbruket og folkelivet i hjembygda. I årene 1935-40 malte R. også en del bilder med politisk innhold, hvor han tok avstand fra fascismen. I disse arbeidene tok R. opp mange av de samme temaer som vi finner i Hannah R.s billedtepper fra samme tid. I 1944-45 satt R. på Grini. Der malte han et hundretall små bilder på papp, hvor han skildret livet i fangeleiren og sine drømmer om frihet. Under oppholdet i Paris etter krigen malte han impresjonistiske reiseinntrykk fra byens liv. I etterkrigsårene var R. sterkt fysisk svekket, og hans produksjon preges av stor ujevnhet. Fortrinnsvis malte han blomstermotiver i de senere år. En rekke blomsterbilder av R. (Trøndelag Kunstgalleri) og hans skildringer av floraen betraktes ofte som hans vesentligste kunstneriske innsats. I R.s folkelivsmalerier er figurfremstillingene sterkt forenklet og karikert. Bygdemiljøet skildres med humor og varme, samtidig som R. ikke overser miljøets negative sider. I Lys i mørket (1937, Trøndelag Kunstgalleri) vandrer fargesterke personer omkring bak grå skikkelser, som nesten går i ett med bakgrunnen. Skomakeren (1935, Trøndelag Kunstgalleri), Gutt som melker ku (1950, Trøndelag Kunstgalleri) og Siste forestilling (1950, Trøndelag Kunstgalleri) viser R. som en moderne hjemstavnsmaler beslektet med de svenske "Göteborgskoloristene". Under et sykehusopphold i 1955 malte R. en rekke akvareller med et sterkere fantasiinnhold enn hva vi finner i hans øvrige verk. Enkelte av akvarellene gir innblikk i hans egen sykdomshistorie og i forholdet mellom ham selv og Hannah R. Etter R.s død skjenket Hannah R. Trondheim Kunstforening et stort antall av mannens etterlatte arbeider. Inntekt av salg av de bilder som ikke er innlemmet i Trøndelag Kunstgalleri er gått til innkjøp av kunst til Trøndelag Kunstgalleri. En stor del av R.s malerier ble utført med dårlige materialer, og er i dag i en sterkt redusert forfatning.

Familierelasjoner

Gift med

Utdannelse

 • Elev av Ole Juul og Harald Krohg Stabell, Trondheim før 1917
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1917
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg 1917
 • Pola Gauguins malerskole, Kristiania før 1920
 • malerskoler i Dresden 1921-22 og München 1923

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Dresden 1921-22
 • München 1923
 • Paris 1946

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Sør-Trøndelag fylke og Trondheim kommune

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1918
 • Trondheim Kunstforening, 1921
 • Trondheim Kunstforening, 1923
 • Trondheim Kunstforening, 1932
 • Trondheim Kunstforening, 1937
 • Trondheim Kunstforening, 1942
 • Trondheim Kunstforening, 1945
 • Trondheim Kunstforening, 1946
 • Trondheim Kunstforening, 1947
 • Trondheim Kunstforening, 1949
 • Trondheim Kunstforening, 1950
 • Trondheim Kunstforening, 1955
 • Trondheim Kunstforening, 1957
 • Trondheim Kunstforening, 1963
 • Trondheim Kunstforening, 1966
 • Trondheim Kunstforening, 1975
 • Trondheim Kunstforening, 1978
 • Trondheim Kunstforening, 1983
 • Lunds Konstför., 1926
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1933
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1939
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1949
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1967
 • Oslo Kunstforening, 1945
 • Bergens Kunstforening
 • Bergens Kunstforening, 1968
 • Hamar kunstforening, 1950
 • Drammen kunstforening, 1950
 • Aalesunds Kunstforening, 1951
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1970
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1972
 • Ørland Kunstforening, 1976
 • Bjugn Kunstforening, 1976

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1928
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1948-1951
 • Malere fra Trondheim, Trondheim Kunstforening, 1940
 • Kunst i Trøndelag, Trond. Kunstforening, 1945
 • Nordisk kunst, vandreutstilling, 1945
 • Trøndelagskunst, Oslo Kunstforening, 1948
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Exposição de Pintura e Gravura Norveguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Cinq Artistes Norvégiens, Paris, 1954
 • Trøndelag Bildende Kunstnere 1949-59, Bergens Kunstforening, 1958
 • Trøndelag Bildende Kunstnere 1949-59, Trondheim Kunstforening, 1959
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1971
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1972
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1975
 • Jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1980

Portretter

 • Selvportretter (1922 og 1955, Trøndelag Kunstgalleri)
 • Flere selvportretter i billedgave skjenket Trondheim Kunstforening av Hannah R.
 • Kullstifttegning utført av Hannah R. gjengitt omslag katalog minneutstilling Trondheim Kunstforening 1957
 • Griniteppet (1945, Trøndelag Kunstgalleri, R. i fangedrakt ved staffeli) utført av Hannah R

Litteratur

 • Form og farge, 1939, [u.s.]s. 28
 • Kunst i Trøndelag, Trondheim, 1945, s. 95–100, 197 (ill.)
 • Kunsten idag, 1947, hefte 2 s. 24, 30 (ill.)
 • Kunsten idag, 1950, hefte 16 s. 50 (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, hefte 66 s. 44
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Oslo, 1955, register (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 213, 218 (ill.)
 • katalog minneutstilling, 1957, (ill.), Trondheim Kunstforening
 • Revold, R., i Trondheim Kunstforening årsberetning, 1957, (ill.)
 • Ryggen, H.
 • Kunsten idag, 1965, s. 17–19 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt, Oslo, 1960, s. 114, 147–48
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 242
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, register (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 182–83 (ill.)
 • Dagbladet, 04.10.1945, Aviser
 • Nielssen, F., Dagbladet, 08.10.1945
 • Vårt Land, 05.10.1945, (ill.)
 • Smith, V., Vårt Land, 10.10.1945
 • Willoch, S., i Morgenbladet, 09.10.1945
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 11.10.1945
 • Aulie, R., i Arbeiderbladet
 • Gran, H., i Aftenposten, 12.10.1945
 • Adresseavisen, 24.11.1945
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 26.11.1945
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 05.04.1946
 • Dagsavisa, 31.08.1946
 • Dagsavisa, 11.10.1947
 • Grimelund, J. J., i Nidaros, 12.09.1946, (ill.)
 • Sandal, T., i Nidaros, 17.10.1947
 • Holm, A. E., i Adresseavisen, 22.10.1947
 • Andersson, P., i Dagsavisa, 23.10.1947
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 27.10.1947, (ill.)
 • Adresseavisen, 08.11.1947, (ill.)
 • Adresseavisen, 30.08.1949
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 08.01.1949
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 05.11.1949
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 18.04.1950, (ill.)
 • Hamar Arbeiderblad, 28.04.1950
 • Hamar Stiftstidende, 29.04.1950
 • Dagsavisa, 22.11.0001
 • Dagsavisa, 29.11.1950, (ill.)
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 25.11.1950
 • i Arbeider-Avisa, 01.09.1953
 • i Arbeider-Avisa, 24.09.1953
 • Willumsen, U., i Nidaros, 30.11.1950
 • Willumsen, U., i Nidaros, 08.10.1953, (ill.)
 • Willumsen, U., i Nidaros, 20.12.1957, (ill.)
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 30.11.1950, (ill.)
 • Moen, U., i Arbeider-Avisa, 10.12.1954, (ill.)
 • Moen, U., i Arbeider-Avisa, 04.10.1955
 • Moen, U., i Arbeider-Avisa, 20.12.1956, (ill.)
 • Moen, U., i Arbeider-Avisa, 02.11.1956
 • Moen, U., i Arbeider-Avisa, 04.11.1956, (ill.)
 • Moen, U., i Arbeider-Avisa, 11.11.1956, (ill.)
 • Moen, U., i Arbeider-Avisa, 19.11.1957, (ill.)
 • Refsum, J., i Arbeider-Avisa, 09.11.1957
 • i Arbeider-Avisa, 10.10.1961
 • Dagbladet, 04.12.1957, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 13.12.1957
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 22.05.1963
 • Moe, O. H., i Arbeiderbladet, 22.05.1963
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 25.05.1963
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 27.05.1963
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 14.01.1967
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 01.06.1963
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 04.06.1963
 • Verdens Gang, 10.01.1967
 • Parmann, ø., Aftenposten, 16.01.1967
 • Hovdenakk, P., i Bergens Arbeiderblad, 05.10.1968
 • Hovdenakk, P., Arbeiderbladet, 07.10.1967
 • Adresseavisen, 25.09.1970, (ill.)
 • Adresseavisen, 01.10.1970, (ill.)
 • Adresseavisen, 07.10.1970, (ill.)
 • Adresseavisen, 27.05.1972, (ill.)
 • Moen, U., Adresseavisen, 07.06.1972, (ill.)
 • Thiis, R., Adresseavisen, 09.02.1976
 • Thiis, R., Adresseavisen, 17.06.1976, (ill.)
 • Moen, U., Adresseavisen, 19.12.1983, (ill.)
 • Moen, U., Adresseavisen, 28.08.1984, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 07.06.1971, (ill.)
 • Dagbladet, 06.10.1971, (ill.)

Faktaboks

Hans Ryggen