Faktaboks

Severin Vincent Heiberg Segelcke
Født
12. juli 1867, Christiania
Død
31. mai 1940, Oslo

Som elev ved Krigsskolen 1885–89 fikk S. bl.a. undervisning i tegning. 1889–93 studerte han elektroteknikk ved den tekniske høyskole i Charlottenburg ved Berlin. I Berlin var han bl.a. sammen med Edv. Munch og Chr. Krohg og ble inspirert til å male. Etter et kort opphold i Paris vinteren 1894 fikk S. stilling som infanterioffiser i Norge. Samtidig dyrket han sine kunstneriske interesser. På Høstutstillingen i Kristiania samme år fikk han anerkjennelse for et knebilde i full størrelse av August Strindberg, malt i Berlin (pastell 1893, gjengitt i M. Schulerud: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 346). Hans kjente tegning av skandinaviske kunstnere, lett gjenkjennelige på Café Régence i Paris, er utført våren 1894 eller ca. 1897–98 da han var sammen med maleren Alfred Hauge i Paris. S. ble kaptein i 1898 og var major fra 1913. Som offiser var han bosatt forskjellige steder i Norge. I Bergen malte han bl.a. et stort gruppebilde av klubbmedlemmer, Fra Logens lesesal (1898). I Stavanger utførte S. en rekke jærlandskaper sammen med andre unge malere, blant dem Arne Kavli, og malte bl.a. pastellen Det Stavangerske klubbselskap (1914) og Torsdag i regn (1917). Han utførte veggdekorasjoner for kaptein C. Bruun, Kristiania (1905) og til administrasjonsbygningen for Rjukanverkene, Saaheim i Telemark. S. malte mange portretter, bl.a. av Sigurd Lie (1896, Norsk musikksamling, Universitetsbiblioteket, Oslo), Hjalmar Johansen (1897), Mons Lie, Johan Halvorsen (radering 1905, Nasjonalgalleriet), Tore Segelcke, Hjalmar Christensen (olje 1919) og Sigurd Risting (1934, Hvalfangerforeningen, Sandefjord). Han virket også som grafiker, oftest med motiver fra gamle festninger og garnisonsbyer. En rekke fargelitografier er samlet i mappene Det gamle Stavanger (1900), Det gamle Bergen (1901) og Akershus (1905, Nasjonalgalleriet), dessuten laget han noen raderinger og en akvarell av Fredriksten festning ved Halden (1906). S. arbeidet naturalistisk, men motivene ble gjerne forenklet, som vanlig i 1890-årenes kunst. Han var en dyktig illustratør med sikker sans for komposisjon og fine valører. Særlig i hans landskapstegninger merkes innflytelse fra Erik Werenskiold. Etter at S. 1928 søkte avskjed fra det militære var han til 1935 bosatt på bruket Rusten under Atlungstad i Stange hvor han drev fjærfeavl. Sommeren 1934 malte han en rekke akvareller med motiv fra hvalfangstlivet og havnen i Sandefjord. Fra 1935 bodde S. i Oslo og arbeidet som portrettmaler.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Juliane (janna) Henrikke Jordan (1843 - 1874)
 • Lorentz Müller Segelcke, kjøpmann (1831 - 1898)

Gift med

 • Bergen, 1896-1940 med Fredrikke Elisabeth Lund (1869 - 1947)

Utdannelse

 • Elev av Alfred Roll, Paris vinteren 1894
 • elev-assistent hos Chr. Krohg?
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania, aftenskole radérklassen 1922–23

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Berlin 1889–93
 • Paris 1894 og 1898(-99?)
 • Italia 1901–02 med langt opphold Sicilia
 • Reiste mye i de fleste europeiske land, besøkte Nord-Amerika og Vestindia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere

Priser, premier og utmerkelser

 • 3. premie i konkurranse om Norges Statsbaners reklameplakat, Kunstindustrimuseet i Oslo 1905

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (9 grafiske arbeider)
 • Oslo Bymuseum
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Skiens Kunstforenings Faste Galleri
 • Sandefjord Bymuseum
 • Universitetet i Oslo
 • Norsk Musikksamling
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Den Kongelige Kobberstiksamling, København
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Christiania Bank og Kreditkasse, Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • Hj. Johansen: Selv-anden paa 86 grader 14'. Optegnelser fra den norske polarfærd 1893–96, Oslo 1898
 • B. Lie: Sorte ørn, Oslo 1898
 • S. Segelcke: Gudbrand i Lien, Oslo 1904
 • S. Segelcke: Hvad jeg vil bli, naar jeg blir stor, Oslo 1905
 • S. Segelcke og H. Angell: Stene som taler. Billeder og Skildringer fra Norges gamle Fæstninger, Oslo 1906
 • J. Jespersen: Abc eller læsebok for begyndere, Oslo 1907
 • H. Meltzer: Ole Pedersen Høilands Liv og Levnet, Oslo 1907
 • B. Ring: Peik- og Fjeldmus-bøker og andre fortællinger for de unge, Oslo 1918–19, bd. 1–7
 • B. Lie: Guttedage, Oslo 1920
 • B. Lie: Svend Bidevind, Oslo 1920
 • M. Jørstad: Trofast, Oslo 1923
 • M. Jørstad: Vesle-Svarten, Oslo 1923
 • A. Sevaldsen: Prippe-bøkene og andre fortellinger for gutter og piker, 1926–27, bd. 1–2
 • C. Gierløff: Skogen for de unge, Oslo 1927
 • C. Gierløff: Den unge jordbruker, Oslo 1927
 • C. Wiel Schram: Truls på Lofoten, Oslo 1927
 • D. Zwilgmeyer: Vi barn, Karsten og jeg, Fra vår by, Hos onkel Max og tante Betty, Oslo 1929
 • S. illustrerte flere lesebøker og tidsskrifter, bl.a. Julehelg og tegnet for Stavanger Aftenblad

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1894-1896
 • Høstutstillingen, 1900-1901
 • Høstutstillingen, 1904
 • Høstutstillingen, 1908
 • Høstutstillingen, 1932
 • Bergens Kunstforening, 1896-1922, i perioden
 • Sort-hvitt utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1902
 • Plakatutst., Kunstindustrimuseet i Oslo, 1905
 • Plakatutst., Kunstindustrimuseet i Oslo, 1916
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1909
 • Drammens Kunstforening, 1911

Litteratur

 • Aftenposten, 26.03.1902
 • Dedekam, H., Aftenposten, 26.10.1904
 • Dedekam, H., Aftenposten, 03.02.1905
 • Dedekam, H., Aftenposten, 12.12.1905
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2 s. 378, 402
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 21.03.1908, (S.' naturstemninger. Udsmykning av større dimensjoner.)
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 28.11.1909
 • Studentene fra 1885, (Kristiania, 1910, s. 253
 • Studentene fra 1885, Oslo, 1935, s. 118
 • Berg, L., Brunlanes, (Kristiania, 1911, s. 509
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1938
 • Norges kunst, katalog Jub.utst., (Kristiania, 1914, s. 202
 • Dagbladet, 15.01.1916
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1926, bd. 21, s. 166
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register (ill.)
 • Willums, O., Ingebretsen, E., Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 100
 • Segelcke, C., Slægten Segelcke, Oslo, 1928, Stamtavle 3
 • Keyser Barth, B., Norges militære embedsmenn 1929, Oslo, 1930, s. 530
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1936, bd. 30, s. 441
 • Steen, S., Kristiansands historie 1814–1914, Oslo, 1948, bd. 2, register s. 597 (ill.)
 • Sinding Larsem, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register s. 104
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 145, pl. 21
 • Norske portretter, Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1958, bd. 13, s. 152
 • Østvedt, E., Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, register (ill.)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register (ill.)
 • Norske portretter, Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 128, 245
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 16, spalte 1029
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, register
 • Sandefjord Bymuseum, Årbok 1975, s. 10–14 (ill.)
 • Hidle, G. S. (Red.), Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, register (ill.)
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 501
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 10, s. 334–35

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv