Som elev ved Krigsskolen 1885–89 fikk S. bl.a. undervisning i tegning. 1889–93 studerte han elektroteknikk ved den tekniske høyskole i Charlottenburg ved Berlin. I Berlin var han bl.a. sammen med Edv. Munch og Chr. Krohg og ble inspirert til å male. Etter et kort opphold i Paris vinteren 1894 fikk S. stilling som infanterioffiser i Norge. Samtidig dyrket han sine kunstneriske interesser. På Høstutstillingen i Kristiania samme år fikk han anerkjennelse for et knebilde i full størrelse av August Strindberg, malt i Berlin (pastell 1893, gjengitt i M. Schulerud: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 346). Hans kjente tegning av skandinaviske kunstnere, lett gjenkjennelige på Café Régence i Paris, er utført våren 1894 eller ca. 1897–98 da han var sammen med maleren Alfred Hauge i Paris. S. ble kaptein i 1898 og var major fra 1913. Som offiser var han bosatt forskjellige steder i Norge. I Bergen malte han bl.a. et stort gruppebilde av klubbmedlemmer, Fra Logens lesesal (1898). I Stavanger utførte S. en rekke jærlandskaper sammen med andre unge malere, blant dem Arne Kavli, og malte bl.a. pastellen Det Stavangerske klubbselskap (1914) og Torsdag i regn (1917). Han utførte veggdekorasjoner for kaptein C. Bruun, Kristiania (1905) og til administrasjonsbygningen for Rjukanverkene, Saaheim i Telemark. S. malte mange portretter, bl.a. av Sigurd Lie (1896, Norsk musikksamling, Universitetsbiblioteket, Oslo), Hjalmar Johansen (1897), Mons Lie, Johan Halvorsen (radering 1905, Nasjonalgalleriet), Tore Segelcke, Hjalmar Christensen (olje 1919) og Sigurd Risting (1934, Hvalfangerforeningen, Sandefjord). Han virket også som grafiker, oftest med motiver fra gamle festninger og garnisonsbyer. En rekke fargelitografier er samlet i mappene Det gamle Stavanger (1900), Det gamle Bergen (1901) og Akershus (1905, Nasjonalgalleriet), dessuten laget han noen raderinger og en akvarell av Fredriksten festning ved Halden (1906). S. arbeidet naturalistisk, men motivene ble gjerne forenklet, som vanlig i 1890-årenes kunst. Han var en dyktig illustratør med sikker sans for komposisjon og fine valører. Særlig i hans landskapstegninger merkes innflytelse fra Erik Werenskiold. Etter at S. 1928 søkte avskjed fra det militære var han til 1935 bosatt på bruket Rusten under Atlungstad i Stange hvor han drev fjærfeavl. Sommeren 1934 malte han en rekke akvareller med motiv fra hvalfangstlivet og havnen i Sandefjord. Fra 1935 bodde S. i Oslo og arbeidet som portrettmaler.