arkitekt

Ola Henrik Schumann Olsen

Faktaboks

Ola Henrik Schumann Olsen
Født
30. juni 1884, Bergen
Død
19. november 1974, samme sted

Artikkelstart

O. var fra 1906–09 assistent på Sigurd Lundes arkitektkontor i Bergen, deretter assistent for reguleringsplaner ved stadskonduktørkontoret til han antagelig i 1917 startet egen praksis.

O. var blant de mest benyttede villa-arkitekter i Bergen i 1920-årene. Eneboligene hans knytter seg til den villa-tradisjon som ble utformet i begynnelsen av århundret; den tradisjonelle bergenske byggeskikk fra 1700- og 1800-tallet ble fritt kopiert og tilpasset samtidens krav til moderne boliger. O. benyttet særlig den bergenske utforming av empiren som utgangspunkt både når det gjaldt form-, detalj- og materialbehandling. I dag er han best kjent for sine fotografier av karakteristiske miljøer i Bergen og omegn, hvorav en del er publisert. O. har utført mange oppmålinger av eldre Bergensarkitektur.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olai Henrik Olsen, bestyrer
 • Birgitte Margaretha Schumann

Gift med

 • 1917 med Hjørdis Christensen

Utdannelse

 • Bergens tekniske skole, eksamen 1904
 • Technische Hochschule, Dresden, hospitant 1904–05

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter Bergen Arkitektforening 1908, medlem oppmålingskomite

Utførte arbeider

 • Alle i Bergen. En del adresser har eldre husnummere
 • Villaer og bolighus: Øvre Sandviksvei 146 (1912) sammen med E. Reimers
 • På Hoffmannsgård for fru Leonhard (1912)
 • Lille Solheim 85 (1918)
 • Ibsens gt. 25–27 (1919)
 • Bjørndalen 11 (1920)
 • Fageråsvn. 38 (1920)
 • Årstadvn. 17 A (1921)
 • Asbjørnsens gt. 8 og 10 (1921)
 • Landåsvn. 32 G og F (1922)
 • Fløenbakken 24 A (1922)
 • To hus, Storhaugen 11 (1922)
 • Frydenlundsvn. 10 (1922)
 • Sandvikslien (1923)
 • Formannsvn. 25 og 48 (1923)
 • 4 bolighus, Indalsvn. 36 C (1923)
 • Finbergåsen 83 (1923)
 • Landåsvn. 98 A (1924)
 • Bellevue 17 (1924)
 • Store Starefoss 4 (1924)
 • Utlodningsvillaer for Bogbindernes Byggeselskab, Postmanslaget og Bergens Sangerforbund (1924 og -25)
 • Sandvikslien 1 (1925)
 • Årstadgjeilen 12 (1925)
 • Nansens vei 12 (1925)
 • Idretsvn. 21 A (1925)
 • Årstadgjeilen 31, 33 og 35 (1927)
 • 13 bolighus, Nansens vei 20–38, (1927)
 • Idretsvn. 46 og 48 (1927, -28), garasje (1929)
 • På Wilhelmineborg for Hagenæs (1927)
 • Løbergs vei 53 (1929)
 • På Søndre Øyjord for Karl Woldset (1929)
 • Fjellvn. 62 og 68 (1929)
 • Prosjekter: Innkjøp i konkurranse regulerings- og bebyggelsesplan Ytre Sandviken, Bergen (1919)
 • Reguleringsplan Harstad (1919)
 • Innkjøp i konkurranse møbler for Vestlandske bondestemne (1935)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Møbler på Nye hjem-utstilling, Ullevål hageby, Oslo, 1920
 • Bergen Arkitektforenings utstilling, Bergen, 1924

Eget forfatterskap

 • Bergens billeder. Med kart over Bergen og spesielle kart over Nordnes, centrale bydeler, Stadsporten - Torvet, Tyskebryggen, Bergenhus samt Sandviken, Bergen, 1924
 • Billeder fra Bergens omegn, med oversiktskart, detaljkart og beskrivelse av turer, Bergen, 1925
 • Billeder fra Bergen og omegn, Bergen, 1930
 • Bergen i de store reguleringsplaners tegn, Vest-Norges næringsliv, Bergen, 1939, nr. 1, s. 2, 8
 • Byregulering og bebyggelse, Arkitekt og byggherre, 1950, nr. 4, s. 3–5

Litteratur

 • Eskedal, L., BTS-Matrikkelen. Ingeniører uteksaminert ved Bergens Tekniske Skole 1875–1975, Bergen, 1975, s. 32
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 12–15, 124, 127
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 24
 • Byggekunst, 1924, s. 39, 47
 • Byggekunst, 1925, s. 79, 96
 • Byggekunst, 1926, s. 64
 • Byggekunst, 1928, s. 20, 32
 • Byggekunst, 1930, s. 32
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 3
 • Byggekunst, 1933, s. 170
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 6
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 4
 • Byggekunst, 1939, s. 5, 181
 • Byggekunst, 1958, s. 127

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, Bergen Arkitektforening, 1932, manuskript