Faktaboks

Ola Henrik Schumann Olsen
Født
30. juni 1884, Bergen
Død
19. november 1974, samme sted

O. var fra 1906–09 assistent på Sigurd Lundes arkitektkontor i Bergen, deretter assistent for reguleringsplaner ved stadskonduktørkontoret til han antagelig i 1917 startet egen praksis.

O. var blant de mest benyttede villa-arkitekter i Bergen i 1920-årene. Eneboligene hans knytter seg til den villa-tradisjon som ble utformet i begynnelsen av århundret; den tradisjonelle bergenske byggeskikk fra 1700- og 1800-tallet ble fritt kopiert og tilpasset samtidens krav til moderne boliger. O. benyttet særlig den bergenske utforming av empiren som utgangspunkt både når det gjaldt form-, detalj- og materialbehandling. I dag er han best kjent for sine fotografier av karakteristiske miljøer i Bergen og omegn, hvorav en del er publisert. O. har utført mange oppmålinger av eldre Bergensarkitektur.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olai Henrik Olsen, bestyrer
 • Birgitte Margaretha Schumann

Gift med

 • 1917 med Hjørdis Christensen

Utdannelse

 • Bergens tekniske skole, eksamen 1904
 • Technische Hochschule, Dresden, hospitant 1904–05

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter Bergen Arkitektforening 1908, medlem oppmålingskomite

Utførte arbeider

 • Alle i Bergen. En del adresser har eldre husnummere
 • Villaer og bolighus: Øvre Sandviksvei 146 (1912) sammen med E. Reimers
 • På Hoffmannsgård for fru Leonhard (1912)
 • Lille Solheim 85 (1918)
 • Ibsens gt. 25–27 (1919)
 • Bjørndalen 11 (1920)
 • Fageråsvn. 38 (1920)
 • Årstadvn. 17 A (1921)
 • Asbjørnsens gt. 8 og 10 (1921)
 • Landåsvn. 32 G og F (1922)
 • Fløenbakken 24 A (1922)
 • To hus, Storhaugen 11 (1922)
 • Frydenlundsvn. 10 (1922)
 • Sandvikslien (1923)
 • Formannsvn. 25 og 48 (1923)
 • 4 bolighus, Indalsvn. 36 C (1923)
 • Finbergåsen 83 (1923)
 • Landåsvn. 98 A (1924)
 • Bellevue 17 (1924)
 • Store Starefoss 4 (1924)
 • Utlodningsvillaer for Bogbindernes Byggeselskab, Postmanslaget og Bergens Sangerforbund (1924 og -25)
 • Sandvikslien 1 (1925)
 • Årstadgjeilen 12 (1925)
 • Nansens vei 12 (1925)
 • Idretsvn. 21 A (1925)
 • Årstadgjeilen 31, 33 og 35 (1927)
 • 13 bolighus, Nansens vei 20–38, (1927)
 • Idretsvn. 46 og 48 (1927, -28), garasje (1929)
 • På Wilhelmineborg for Hagenæs (1927)
 • Løbergs vei 53 (1929)
 • På Søndre Øyjord for Karl Woldset (1929)
 • Fjellvn. 62 og 68 (1929)
 • Prosjekter: Innkjøp i konkurranse regulerings- og bebyggelsesplan Ytre Sandviken, Bergen (1919)
 • Reguleringsplan Harstad (1919)
 • Innkjøp i konkurranse møbler for Vestlandske bondestemne (1935)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Møbler på Nye hjem-utstilling, Ullevål hageby, Oslo, 1920
 • Bergen Arkitektforenings utstilling, Bergen, 1924

Eget forfatterskap

 • Bergens billeder. Med kart over Bergen og spesielle kart over Nordnes, centrale bydeler, Stadsporten - Torvet, Tyskebryggen, Bergenhus samt Sandviken, Bergen, 1924
 • Billeder fra Bergens omegn, med oversiktskart, detaljkart og beskrivelse av turer, Bergen, 1925
 • Billeder fra Bergen og omegn, Bergen, 1930
 • Bergen i de store reguleringsplaners tegn, Vest-Norges næringsliv, Bergen, 1939, nr. 1, s. 2, 8
 • Byregulering og bebyggelse, Arkitekt og byggherre, 1950, nr. 4, s. 3–5

Litteratur

 • Eskedal, L., BTS-Matrikkelen. Ingeniører uteksaminert ved Bergens Tekniske Skole 1875–1975, Bergen, 1975, s. 32
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 12–15, 124, 127
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 24
 • Byggekunst, 1924, s. 39, 47
 • Byggekunst, 1925, s. 79, 96
 • Byggekunst, 1926, s. 64
 • Byggekunst, 1928, s. 20, 32
 • Byggekunst, 1930, s. 32
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 3
 • Byggekunst, 1933, s. 170
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 6
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 4
 • Byggekunst, 1939, s. 5, 181
 • Byggekunst, 1958, s. 127

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, Bergen Arkitektforening, 1932, manuskript