Store norske leksikon

Nils Arneson Bruland

  • billedhugger
  • formingslærer

Liv og virksomhet

Allerede i studietiden vakte B. oppmerksomhet ved å vinne Konstfackskolans konkurranse om et monument som skulle være skolens gave til Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles 130-års jubileum. Oppgaven bestod i å utsmykke en 3,6 x 0,6 m høy limbasøyle. Skulpturen befinner seg i dag i Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles vestibyle. Treskulpturen har alltid vært B.s hovedområde, men han har også arbeidet i materialer som sølv og keramikk. Ved siden av sin virksomhet som formingslærer har B. rukket å utføre atskillige monumenter, bl.a. krigsminnesmerkene ved Torvastad kirke og i Kopervik. Det siste fra 1951 er laget i granitt og holdt i et realistisk formspråk. Tre menn med ryggen mot hverandre står på en sokkel, prydet med 8 relieffplater. Siden B. vendte tilbake til Jølster har han hatt en stor produksjon som billedhugger. Han har forlatt den figurative form til fordel for en rekke eksperimenter innenfor den abstrakte uttrykksform. Materialene er stein, metall og tre, ofte i kombinasjon. B. stiller ofte sine skulpturer opp på en stabel av tømmerstokker. Et eksempel på dette er metallskulpturen Måse. Ønsket om å bygge videre på tradisjonen fra gammel norsk treskjærerkunst preger en del av hans trerelieffer, som også har visse kubistiske trekk.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Helga Brosvik
  • Arne Bruland

Bosatt (pr 1982-1986)

Jølster.

Utdannelse

Elev av treskjæreren Johannes Fossheim; Konstfackskolan, Stockholm 1946–47; Arbeidet som steinhugger ved Iddefjorden.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereise Italia 1948.

Stillinger, medlemskap og verv

Lærer ved Stenebys Skola for yrkesundervisning i Dalsland, Sverige; lærer ved Konstfackskolan, Stockholm 1954–73.

Priser, premier og utmerkelser

1. premie i Konstfackskolan i Stockholms konkurranse om skulptur til Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslos 130-års jubileum i 1948.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Treskulptur i Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles vestibyle (1948)
  • Minnesmerkene over falne ved Torvastad kirke (1950), ved Avaldsnes kirke (1950), ved Kopervik kirke (1952)
  • Monumentet over Martin Luther Storm for Mo Landbruksskole
  • Treskulptur, Førde (1978)

Litteratur

  • Telemark Arbeiderblad, 03.11.1948
  • Bergens Tidende, 21.09.1974