Allerede i studietiden vakte B. oppmerksomhet ved å vinne Konstfackskolans konkurranse om et monument som skulle være skolens gave til Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles 130-års jubileum. Oppgaven bestod i å utsmykke en 3,6 x 0,6 m høy limbasøyle. Skulpturen befinner seg i dag i Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles vestibyle. Treskulpturen har alltid vært B.s hovedområde, men han har også arbeidet i materialer som sølv og keramikk. Ved siden av sin virksomhet som formingslærer har B. rukket å utføre atskillige monumenter, bl.a. krigsminnesmerkene ved Torvastad kirke og i Kopervik. Det siste fra 1951 er laget i granitt og holdt i et realistisk formspråk. Tre menn med ryggen mot hverandre står på en sokkel, prydet med 8 relieffplater. Siden B. vendte tilbake til Jølster har han hatt en stor produksjon som billedhugger. Han har forlatt den figurative form til fordel for en rekke eksperimenter innenfor den abstrakte uttrykksform. Materialene er stein, metall og tre, ofte i kombinasjon. B. stiller ofte sine skulpturer opp på en stabel av tømmerstokker. Et eksempel på dette er metallskulpturen Måse. Ønsket om å bygge videre på tradisjonen fra gammel norsk treskjærerkunst preger en del av hans trerelieffer, som også har visse kubistiske trekk.