Familierelasjoner

Datter av

Gift med

Utdannelse

Axel Revolds private malerskole 1924–25; Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1925–27.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, 1951
  • Høstutstillingen, 1954
  • Høstutstillingen, 1956-1958

Separatutstillinger

  • Kunstnerforbundet, Oslo, 1953

Portretter

  • Ved vinduet (olje 1935), utført av Axel Revold gjengitt i Revold, R.: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 122

Litteratur

  • Mæhle, O., Bjarne Ness, Oslo, 1947, s. 71, 86
  • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1952, bd. 11, s. 405
  • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 122
  • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 48