H. omtales første gang i 1660, da han giftet seg i Christiania. I 1661 var han gårdeier i byen, og hans kone ble begravd der i 1662. I 1664 var han bosatt på Bragernes, og hadde et barn til dåpen samme sted i 1681. Hans sikre produksjon er liten, men preget av håndverksmessig dyktighet og til dels av originalitet. Til Strømsø kirke utførte han i 1671 en vinkanne som i formen skiller seg fra andre norske vinkanner. Den ligger nær nederlandske katolske vinkanner. Den er nøktern i formen, bare prydet med to profilerte bånd, mens lokk-grepet, lokk-knappen og hanken har støpte figurer. Hans hovedstykke, en drikkekanne fra 1669, er preget av tysk barokk. Hele korpus er dekket av høyt oppdrevet blomsterdekor, som i frodighet og ledighet knapt har sin like i norsk gullsmedkunst. Hanken dannes av en karyatide etter mellomeuropeisk forbilde. Man kjenner i alt 9 arbeider av ham. Stempelet er DH i kartusj.