Faktaboks

Arvid Jarle Pettersen
Født
31. desember 1943, Bergen

P.s tidlige arbeider er preget av inntrykk fra tegneserier og science-fiction i tema og utførelse. Organiske og geometriske former svever i et udefinert billedrom. Fargene er kraftige og som effektforsterkende midler benyttes sølv- og gullfolie. Under et opphold i kunstnerhuset i Lofoten i 1972, begynte P. å male realistiske landskaper. Han velger motiver hvor naturen er preget av menneskenes inngrep i form av nedbrytende eller oppbyggende spor. Bildene uttrykker en identifikasjon med det nasjonale, og knytter an til 70-tallets økologiske ideologi, og ble presentert på Anti-EEC utstillinger P. avholdt i Bergen og Oslo 1972–73. Omkring 1978 ble portretter og byprospekter nye og viktige emner i P.s kunst. Den maleriske stilen beveget seg mot en løs, impresjonistisk malemåte. Billedideene ble mindre vesentlige, og omkring 1980 munnet perioden ut i store malerier av enkle objekter som f.eks. en konvolutt eller et glass. Under en utstilling i Trondheim Kunstforening 1981, skar P. en del av disse bildene i stykker og monterte dem sammen i nye konstellasjoner. På denne utstillingen utførte P. også en installasjon av gamle bruksting, for å vise sporene av bruken og gi gjenstandene et nytt innhold. I 1982 oppholdt P. seg i New York sammen med billedhuggeren Bård Breivik. Under inntrykk av 80-tallets fornyede interesse for tysk ekspresjonistisk maleri, tok P. nå i bruk en kraftigere fargeskala og malte bilder i utradisjonelle formater. En installasjon av malerier på treplater og på bilradiatorer (utstilt Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser 1984), viste stor innflytelse fra Max Beckmann.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Klare Vatnaland
 • Sigmund Pettersen

Gift med

 • Benedicte Grepp

Utdannelse

 • Bergen kunsthåndverkskole grafisk avdeling under Asbjørn Brekke 1964–67

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bergen bys stipend 1969
 • F. Sundts legat 1970
 • Nicolai Ulfstens reisestipend 1971
 • Bildende Kunstneres Styre stipend 1972 og -77
 • Statens etableringsstipend 1976
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1979–81
 • Studieopphold i Nederland og England 1971
 • Paris og Provence 1973
 • New York 1982

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Vestlandets Kunstakademi 1977–78
 • gjestelærer Kunstskolen i Trondheim 1978–80
 • amanuensis i maleri Statens Kunstakademi, Oslo fra 1983
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstnere Bergen, jurymedlem Vestlandsutstillingen 1976, -79, -81, -83
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • medlem Nasjonalgalleriets innkjøpskomité 1981–84

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykning Laksevåg yrkesskole (1977) sammen med Bård Breivik
 • Universitetet i Bergen (1979)
 • Sosialdep., Oslo (1982) sammen med Svein Bolling, Bengt Sivesind, Snorre Kyllingmark og Fam Ekman
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Moderna Museum, Stockholm
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Tønsberg Kunstforening
 • Statens Konstråd, Stockholm

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Gall. 1, Bergen, 1970
 • Gall. 1, Bergen, 1973
 • Gall. 1, Bergen, 1975
 • Stavanger Kunstgalleri, 1970
 • Stavanger Kunstgalleri, 1979
 • Tønsberg Kunstforening, 1971
 • Tønsberg Kunstforening, 1979
 • Trondheim Kunstforening, 1971
 • Trondheim Kunstforening, 1981
 • Bergens Kunstforening, 1972
 • Bergens Kunstforening, 1980
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1973
 • Larvik Kunstforening, 1974
 • Oslo Kunstforening, 1975
 • Gall. K, Oslo, 1980
 • Gall. K, Oslo, 1983
 • Gall. Pettersson, Tønsberg, 1981
 • Gall. Erichs, Malmö, 1983
 • Gall. Lungegaarden, Bergen, 1984
 • Gall. Blanche, Stockholm, 1984
 • Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1984
 • Gall. 29, Växjö, 1984
 • Målarförbundets Galleri, Helsinki, 1984
 • Gall. Scanart, Berlin, 1984

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1977
 • Høstutstillingen, 1979
 • Høstutstillingen, 1982
 • Vestlandsutstillingen, 1967
 • Vestlandsutstillingen, 1970
 • Vestlandsutstillingen, 1971
 • Vestlandsutstillingen, 1973
 • Østlandsutstillingen, 1980
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1968
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1971
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1973
 • Finnegårdskretsen, Gall. 1, Bergen, 1970
 • Billedkunsten i Bergen, Bergens Kunstforening, 1970
 • Bellevue Bellevue, Oslo Kunstforening, 1972
 • Gall. Nova, Barcelona, 1972
 • Biennalen, Venezia, 1976
 • Öga mot Öga, nordisk vandreutstilling, 1976-1977
 • Vestland i bilder, Bergens Kunstforening, 1978
 • Landskapskunst-Kunstlandskap, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1978
 • Landsforeningen Norske Malere, 1980
 • 4 unge malere, Christianssands Kunstforening, 1981
 • Festspillutstilling, Bergens Kunstforening, 1982
 • Lyn-gruppa, Bergens Kunstforening, 1979
 • Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1980
 • 4 malere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1981
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1982
 • Scandinavia Today, New York, 1982
 • Los Angeles Municipal Art Museums, 1983
 • Den nordiske utstilling, København, 1983
 • Fem norske, Gall. Asbæk, København, 1984

Litteratur

 • Bergens Tidende, 29.01.1970, (ill.)
 • Morgenavisen, 30.01.1970, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 17.02.1970
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 05.03.1970
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 03.03.1970, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 05.03.1970, (ill.)
 • Adresseavisen, 30.09.1971, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 30.09.1981, (ill.)
 • Verdens Gang, 24.03.1972
 • Aftenposten, 05.04.1972
 • Flor, H., i Dagbladet, 10.04.1972
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 06.04.1972
 • Bellevue Bellevue, katalog Oslo Kunstforening, 1972, (ill.)
 • Dagen, 12.09.1972, (ill.)
 • Bergens Tidende, 16.09.1972, (ill.)
 • Breivik, T., i Bergens Arbeiderblad, 22.09.1979
 • Morgenavisen, 05.10.1973, (ill.)
 • Verdens Gang, 08.11.1973, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 20.11.1973
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 24.11.1973
 • Aftenposten, 24.11.1973
 • Aftenposten, 16.10.1975, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 24.11.1973
 • Flor, H., i Dagbladet, 20.10.1975
 • Storsletten, O., i Arbeiderbladet, 25.10.1975, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 27.10.1975
 • Bergens Arbeiderblad, 12.11.1975, (ill.)
 • Morgenavisen, 12.11.1975, (ill.)
 • Bergens Tidende, 12.11.1975, (ill.)
 • Flor, H., Bergens Tidende, 20.11.1975, (ill.)
 • Storaas, H., Bergens Tidende, 14.05.1976, (ill.)
 • Aftenposten, 25.11.1976
 • katalog utstilling Øye mot øye i Kunstnernes Hus, Oslo, 1977
 • Morgenavisen, 03.05.1977
 • Tønsbergs Blad, 17.03.1979, (ill.)
 • i Vestfold Arbeiderblad, 21.03.1979
 • Lindtoft, A., i Gjengangeren, 22.03.1979
 • Johnsrud, E. H., i Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, register (ill.)
 • Morgenbladet, 26.01.1980, (ill.)
 • Hopstock, K., Morgenbladet, 04.02.1980, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 09.02.1980
 • Flor, H., i Dagbladet, 13.02.1980
 • Bergens Tidende, 13.11.1980, (ill.)
 • Veiteberg, J., Bergens Tidende, 21.11.1980, (ill.)
 • Rønning, S., i Klassekampen, 04.12.1980, (ill.)
 • Bjerke, ø., i Vestfold Arbeiderblad, 01.1981
 • Opstad, G., i Fædrelandsvennen, 28.08.1981, (ill.)
 • Moen, U., i Adresseavisen, 09.09.1981, (ill.)
 • Svendsen, J., i Arbeider-Avisa, 25.09.1981, (ill.)
 • Nordvik, M., i Adresseavisen, 25.09.1981, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 05.10.1981, (ill.)
 • Verdens Gang, 09.10.1981, (ill.)
 • North, København, 1982, nr. 10–11, s. 56–57 (ill.)
 • Kaleidoskop, Lund, 1982, nr. 1
 • Aftenposten, 21.05.1982, (ill.)
 • Dagbladet, 29.05.1982, (ill.)
 • Aftenposten, 12.10.1982
 • Grathwol, G., i katalog Festspillene i Bergen, 1982, (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 225–26 (ill.)
 • Dagbladet, 08.04.1983, (ill.)
 • Verdens Gang, 13.04.1983
 • Aftenposten, 13.04.1983, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 18.04.1983
 • Egeland, E., i Aftenposten, 21.04.1983, (ill.)
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 26.04.1983
 • A.-Magasinet, 31.03.1984, (ill.)