Faktaboks

Johannes Finne Rosenvinge
Født
7. juni 1804, Trondheim
Død
12. juni 1827, København

R. vokste opp i et hjem preget av interesser for kunst og kultur. Han kom tidlig i kontakt med den lokale maleren Jacob Petersen, som malte en rekke portretter av familien fra 1816 og fremover. Sommeren 1821 malte R. sammen med Petersen på gården Egge ved Steinkjer, og mottok ved denne og andre anledninger undervisning av ham. R.s kunst er fram til 1824 preget av den prospekttradisjon Petersen representerte, og ofte har de to malt de samme motiver i Trondheims omegn. Prospektene er utført i gouache. R. tegnet i samme periode et stort antall portretter, fortrinnsvis i profil, av kjente menn i samtiden. Prospektene og portrettene har stor lokal- og personalhistorisk verdi. Fra 1824 endret R.s kunst karakter under innflytelse av den danske biedermeier-realisme. I København hadde han kontakt med bl.a. maleren Peter Petersen, som han har malt et pastellportrett av (1826, privat eie) og Mathias Stoltenberg, som han har tegnet et profilportrett av. Ifølge en datering påført etter R.s død er tegningen fra 1826, men stilistisk er den knyttet til R.s tidlige tegninger fra før 1824. Et selvportrett fra 1826-27 og landskapsstudier fra samme periode, er utført i det samme formspråk som kjennetegner de unge Eckersberg-elevene på 1820-tallet, uten å røpe noen sterk personlighet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mette Margrethe Finne
 • Jørgen Coldevin Rosenvinge, kaptein, brukseier

Utdannelse

 • Elev av maleren Jacob Petersen, Trondheim fra ca. 1820
 • Kunstakademiet i København 1824-27, elev av gipsklassen 1825 og modellskolen under Christoffer Wilhelm Eckersberg fra januar 1826

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i København 1824-27

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Representert i Trondheim Sjøfartsmuseum
 • Etterlatte arbeider etter testamentarisk bestemmelse samlet i den Coldevin-Rosenvingeske samling, deponert Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim museum 1942-78, nå privat eie, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Den kulturhistoriske utstilling, Kristiania, 1901

Portretter

 • Portrett som ung gutt utført av Jacob Petersen
 • Portrett (ca. 1824-27) muligens utført av Mathias Stoltenberg
 • Flere tegnede og malte selvportretter, den Coldevin-Rosenvingeske samling, privat eie

Litteratur

 • Den kulturhistoriske utstilling, Kristiania, 1901, katalog 1, s. 222
 • Schnitler, C. W., Slegten fra 1814, Kristiania, 1911, s. 329
 • Westergaard, P. B. C., Danske portrætter i kobberstik, litografi og træsnit, København, 1930-1933, bd. 1–2, register bd. 2
 • Brodahl, J. E., Trondhjems Kunstforenings 90-årsskrift, Trondheim, 1935, s. 34
 • Grevenor, H., Mathias Stoltenberg, Oslo, 1935, s. 26–37 (ill.)
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst, Oslo, 1951, bd. 1, s. 36
 • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1952, bd. 3, s. 83
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1952, bd. 11, s. 571
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 4, s. 136
 • C. W. Eckersberg og hans elever, København, 1983, katalog Kunstmuseums. 68

Arkivalia

 • Bjerke, ø. Storm, Mathias Stoltenberg, Universitetet i Oslo, 1983, bd. 1, s. 80–81, 120 (ill.), magistergradsavhandling
 • fotografier av alle arbeider av Rosenvinge i den Coldevin-Rosenvingeske samling, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim-museum Trondheim, i Historisk Forenings arkiv
 • I Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim-museum, 1956, kartotek over Rosenvinges arbeider i den Coldevin-Rosenvingeske samlingutarbeidet