R. vokste opp i et hjem preget av interesser for kunst og kultur. Han kom tidlig i kontakt med den lokale maleren Jacob Petersen, som malte en rekke portretter av familien fra 1816 og fremover. Sommeren 1821 malte R. sammen med Petersen på gården Egge ved Steinkjer, og mottok ved denne og andre anledninger undervisning av ham. R.s kunst er fram til 1824 preget av den prospekttradisjon Petersen representerte, og ofte har de to malt de samme motiver i Trondheims omegn. Prospektene er utført i gouache. R. tegnet i samme periode et stort antall portretter, fortrinnsvis i profil, av kjente menn i samtiden. Prospektene og portrettene har stor lokal- og personalhistorisk verdi. Fra 1824 endret R.s kunst karakter under innflytelse av den danske biedermeier-realisme. I København hadde han kontakt med bl.a. maleren Peter Petersen, som han har malt et pastellportrett av (1826, privat eie) og Mathias Stoltenberg, som han har tegnet et profilportrett av. Ifølge en datering påført etter R.s død er tegningen fra 1826, men stilistisk er den knyttet til R.s tidlige tegninger fra før 1824. Et selvportrett fra 1826-27 og landskapsstudier fra samme periode, er utført i det samme formspråk som kjennetegner de unge Eckersberg-elevene på 1820-tallet, uten å røpe noen sterk personlighet.