S. er registrert første gang i Trondheim 1740, og i 1752 fikk han borgerskap som maler. Han har utført portretter, bl.a. av biskop Johan Ernst Gunnerus, som bryter med den tidligere trønderkunstens alvorsfulle og konservative barokk. S. innledet dermed rokokkomaleriet i Trøndelag. Han var en utpreget virtuos med fri penselføring, lys og lett fargebruk og elskverdig menneskeskildring. Det er også kjent signerte akvareller og tegninger av S., bl.a. portrettegninger, en genre som ikke tidligere er kjent i Norge. I tillegg til denne frie kunstneriske virksomhet og oppdragsarbeid som dekoratør, arbeidet S. også som illustratør. Han skal også ha laget illustrasjonen til biskop Gunnerus' zoologiske og botaniske verker.