Faktaboks

Johan Friderich Schweiger
Født
1703, Helmstedt, Braunschweig
Død
1788, Trondheim

S. er registrert første gang i Trondheim 1740, og i 1752 fikk han borgerskap som maler. Han har utført portretter, bl.a. av biskop Johan Ernst Gunnerus, som bryter med den tidligere trønderkunstens alvorsfulle og konservative barokk. S. innledet dermed rokokkomaleriet i Trøndelag. Han var en utpreget virtuos med fri penselføring, lys og lett fargebruk og elskverdig menneskeskildring. Det er også kjent signerte akvareller og tegninger av S., bl.a. portrettegninger, en genre som ikke tidligere er kjent i Norge. I tillegg til denne frie kunstneriske virksomhet og oppdragsarbeid som dekoratør, arbeidet S. også som illustratør. Han skal også ha laget illustrasjonen til biskop Gunnerus' zoologiske og botaniske verker.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1740-1765 med Sara Margrethe Lemmel (1709 - 1765)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Representert i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
 • Bispegalleriet Trondheim domkirke

Illustrasjonsarbeider

 • G. C. Oeder: Flora Danica. Icones plantarum sponte nascentium in regnis Daniæ et Norvegia (...), København 1761-70, 9 hefter
 • K. Leem: Beskrivelse over Finmarkens Lapper, København 1767
 • Angivelig J.E. Gunnerus verker, fortegnelse se Norsk Boglexikon 1643-1813, Kristiania 1899, bd. 1, s. 159-61

Litteratur

 • Anker, C. J., Huitfeldt Kaas, H. J., Katalog over malede Portræter i Norge, (Kristiania, 1886, s. 5, 49
 • katalog Den historiske Udstilling i Trondheim, 1897, nr. 558-59, 938, 977
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, skrifter, Trondheim, 1898, nr. 4 s. 8
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, skrifter, Trondheim, 1900, nr. 4 s. 39
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, skrifter, Trondheim, 1906, nr. 4
 • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det 18. aarhundre, (Kristiania, 1920, register (ill.)
 • Grevenor, H., Norsk billedkunst gjennem tusen år, Oslo, 1925, s. 9, pl. 137
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • Brodahl, J. E., i Trondheim Kunstforening 90-årsskrift, Trondheim, 1935, s. 27
 • Østby, L., Norske portretter, Oslo, 1935, register
 • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 253
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1958, bd. 13, s. 56-58
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 245

Faktaboks

Johan Friderich Schweiger