Faktaboks

Carl Konopka
Født
4. november 1848, København
Død
14. januar 1921, Kristiania

K. kom omkring 1880 til Kristiania hvor han tegnet en rekke bygninger. I sine senere år virket han som takstmann. I løpet av en 6-års periode (1892 - 1898), som sammenfaller med høykonjunkturperioden for byggevirksomhet i Kristiania, byggemeldte K. omkring 100 bygninger. Storparten av disse bygningene er leiegårder utført i historismens skiftende stilarter. Karakteristisk for utformingen er kombinasjonen av upusset tegl og rikt dekorert puss på fasadene. K. ombygde Eidsvoll kirke i 1885. Koret ble bevart, mens skipet fikk nye murer oppført på fundamentene av de gamle. Over korsmidten ble det reist et stort sentraltårn. Hver av tårnets fire murer fikk to store rundbuete vinduer i et lett tilbaketrukket murliv. Tårnet krones av en høy, slank hjelm. Kirkens teglmurer er glattpussede, og den fremstår som en stilenhetlig nyromansk kirke, hvor de eldre middelalderske bygningsdeler er inkorporert. Kirken fikk i tillegg helt ny innredning. I 1888 tegnet K. Råholt kirke, Eidsvoll, en enkel nygotisk teglkirke. Karakteristisk for K.s arbeider er hans bruk av nye materialer og hans ønske om å eksponere de konstruktive leddene. De samme virkemidler ble benyttet av arkitekter innenfor den samtidige Arts and Crafts-bevegelsen i England. I Eidsvoll kirke har K. benyttet jernsøyler til å bære galleriet. Disse er blant de første gallerisøyler av jern i Norge som er brukt bevisst dekorativt.

Utdannelse

 • Kunstakademiet i København

Utførte arbeider

 • Ombygging av Eidsvoll kirke (1885)
 • Råholt kirke, Eidsvoll (1888)
 • Leiegårder i Oslo: Hollendergt. 2 (1893)
 • Bygdøy allé 13 (1894)
 • Oscars gt. 46 (1897)
 • Frognervn. 33 og 35 (1897)
 • Colletts gt. 33 (1898)
 • Frognervn. 38 (1898)
 • Ullevålsvn. 51
 • Torggt. 20
 • Sofies gt. 67
 • Eckersbergs gt. 35 og 37

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1884, s. 203
 • Teknisk Ukeblad, 1921, s. 36 (nekrolog)
 • Norsk teknisk tidsskrift, (Kristiania, 1888, bilag s. 2
 • Christie, S., Christie, H., Akershus, Norges kirker, Oslo, 1969, bd. 2, s. 278–80
 • Muri, S, Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 298
 • Tschudi Madsen, S, Eidsvoll kirke II, Gammel tradisjon - nye signaler, Oslo bispedømme 900 år, Oslo, 1974, s. 219