K. arbeidet en tid i reklame- og dekorasjonsbransjen i Bergen og Harstad, før han bosatte seg i Bergen i 1977 og ble maler på heltid. K. maler landskapsmotiver, stort sett hentet fra Nord-Norge, Jæren og Bergen. Hans tidligere bilder var naturalistiske, men senere gikk han over til å male nonfigurativt. I 1981 viste han bilder med nyromantiske trekk. Foruten olje, akvarell, tegning og fritrykk, arbeider han også med skulptur i leire, tre og betong.