Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, 1946
  • Høstutstillingen, 1948
  • Høstutstillingen, 1951