Faktaboks

Eivind Moestue
Født
22. juni 1893, Aker
Død
7. juli 1977, Oslo

Etter endt utdannelse var M. en periode arkitektassistent hos Ole Landmark i Bergen og etablerte så egen praksis i Kristiania i 1923. En rekke oppdrag utførte han sammen med Ole Lind Schistad, og noen av hovedverkene i norsk funksjonalistisk arkitektur er resultater av dette samarbeidet. Ingeniørenes Hus, Oslo (1928–32) er blant de tidligste eksempler på funksjonalistisk arkitektur i Norge og markerer et klart brudd med den stil-etterlignende arkitekturtradisjonen. Bygget er oppført av pusset betong i en enkel kubisk hovedform med flatt tak. Veggene er malt lys røde. Vindusåpningene er uten dekorative omramninger og karakteriserer de innenforliggende rommene: horisontale vindusbånd for kontoretasjene, vertikale bånd for trappehallen og store flater for forsamlingsrommene. Vinduene danner effektfulle linjer i et spill mellom glass- og betongflater. Bruken av armert betong gav muligheter til å bygge en rekke etasjer på toppen av store saler. Ingierstrand bad og restaurant (1933–34) har et lignende formspråk med store glassflater satt inn helt ute i vegglivet mellom hvitpussede betongvegger. Hovedrestauranten åpner seg med store vinduer mot sjøen, og taket er båret av en indre rekke med slanke, glatte betongsøyler. Nedenfor restauranten er en rund danseplattform som tilsynelatende svever over bakken, bare båret av en betongsøyle midt under. I en rekke sommerhus i tre viser M. samme idé med sammensetning av kubiske former i sterk kontrast til naturen omkring. I Norges Bank i Kristiansund (1943–52) er det funksjonalistiske formspråket ikke lenger så sterkt eksponert. Fasadene er kledd i sort labradorstein med bånd i hvit Støren-granitt. Vestibylen er kledd i marmor.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Frithjof Moestue, disponent (1867 - 1897)
 • Marie Louise Horn (1869 - 1948)

Gift med

 • 1945 med Harriet Rachlew Horn (f. 1912)

Utdannelse

 • Examen artium 1911
 • den tekniske høyskolen i München, eksamen 1916

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Glosimodts legat 1931

Stillinger, medlemskap og verv

 • Diverse tillitsverv Oslo Arkitektforening, bl.a. formann 1938-40
 • styremedlem Statens arkitektkurs 1947-62
 • medlem Den antikvariske bygningsnemnd fra 1951
 • president Norske Arkitekters Landsforbund 1951–55

Priser, premier og utmerkelser

 • Houens fonds premie for Ingierstrand bad og restaurant, Oslo, sammen med Ole Lind Schistad
 • ridder av den franske æreslegion 1937
 • overordentlig medlem av Det kgl. Akademi for de skønne Kunster, København 1954

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Tryvannstårnet (1933, revet) etter 1. premie i konkurranse 1931
 • Friluftsrestaurant Saras telt, Eidsvolls plass (1950, revet 1956)
 • Tinius Olsens skole, Kongsberg (1958–59) etter 1. premie i konkurranse 1939
 • Langmyrgrenda daghjem (1967) sammen med Per Carlsen
 • Sogn daghjem (1967) sammen med Per Carlsen
 • Påbygning, Norges Brannkasse, Wergelandsvn. 1 (revet 1979)
 • Bolighus: Villa for dr. Thor Lønning, Riis (1929–30)
 • Villa i Kilenvn. 4 for komponist Bjarne Brustad (1932–33)
 • Sommerhus på Bekkensten ved Bunnefjorden (1933)
 • Sommerhus Langstranda, Larkollen ved Moss (1934)
 • Villa, Hoffsjef Løvenskiolds vei, Oslo (1934–35)
 • Villa i Drammen (1934–35)
 • Sommerhus Annieland, Larkollen ved Moss (1937)
 • Villa i Aker (1942–47)
 • Leiegårder Frederik Stangs gt. (1930-årene)
 • Første byggetrinn Studentbyen på Sogn (ca. 1950) sammen med Finn Bryn
 • Bergkrystallen borettslag, Lambertseter, Oslo (1950-årene)
 • Kirker: Gjenreisning og ombygging av Avaldsnes (1921–29) etter 1. premie i konkurranse
 • Måsøy (1953)
 • Ingøy i Måsøy (1957)
 • Vardø (1958)
 • Lakselv i Porsanger (1963)
 • Krematorier: Moss (1936–38) etter 1. premie i konkurranse
 • Lund, Kristiansand (1949–55)
 • Sarpsborg (1960–61)
 • Sammen med Ole Lind Schistad: Oslosalen på Trøndelagsutstilling, Trondheim (1930)
 • Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17 (1928–32), med møbler, etter 1. premie i konkurranse
 • Småhusanlegg, Ljansbruket, Oslo (fra 1932)
 • Ingierstrand bad og restaurant (1933–34)
 • Leievilla, Vallegt. 20 (1935)
 • Villa, Bjerkebakken 10 (1936)
 • Kornsilo for Moss aktiemøller, Moss (1938)
 • Norges Bank, Kristiansund (1943–52)
 • Prosjekter: 3. premie i konkurranse om kiosk for Narvesen (1923)
 • Innkjøp i konkurranse om minnehall for krigsforliste sjømenn, Stavern (1923)
 • 3. premie i konkurranse om kirke ved Minde, Bergen (1927)
 • 3. premie i konkurranse om kirke på Storetveit, Bergen (1928)
 • Utkast til restaurant på Løkkeåsen (ca. 1931) sammen med O. E. Slaatto
 • Prosjekter sammen med Ole Lind Schistad: premie i konkurranse kolumbarium på Vinderen, Oslo (1924)
 • Innkjøp i konkurranse om Odd Fellow-bygget, Oslo (1931)
 • 3. premie i konkurranse om kirke på Bakkehaugen, Oslo (1939)

Eget forfatterskap

 • Enstabøvold, et vestlandsk gaardsanlæg fra begyndelsen av forrige aarhundrede, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1921, s. 171–78 (ill.)
 • Arkitekt Magnus Poulsson. Skisser og tegninger, Oslo, 1951, medredaktør av

Litteratur

 • Byggekunst, 1920-1921, s. 148–50 (ill.)
 • Byggekunst, 1923, s. 60–62 (ill.), 168 (ill.)
 • Byggekunst, 1925, s. 60 (ill.), 64
 • Byggekunst, 1927, s. 144
 • Byggekunst, 1928, s. 24 (ill.)
 • Byggekunst, 1929, s. 19–25 (ill.)
 • Byggekunst, 1930, s. 104 (ill.), 173–75 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 108 (ill.), 123 (ill.), 186 (ill.), 220
 • Byggekunst, 1932, s. 17 (ill.), 205–12 (ill.), tillegg s. 27
 • Byggekunst, 1933, s. 36–37 (ill.), 150–51 (ill.) og 274–75 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 7 (ill.), 87–89 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 220–23 (ill.), tillegg s. 29
 • Byggekunst, 1938, s. 109__-;11 (ill.), tillegg s. 39
 • Byggekunst, 1939, s. 168–70 (ill.), 214 (ill.), 219
 • Byggekunst, 1947, s. 108–09 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 130–31 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, tillegg s. 17, 53
 • Byggekunst, 1953, s. 105 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 194–95 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, s. 38–41 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 9__-;12 (ill.), 125 (ill.), 141–42 (ill.), 146 (ill.), 155 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 152–55 (ill.)
 • Byggekunst, 1961, s. 72 (ill.), 77, 100 (ill.)
 • Byggekunst, 1962, s. 185–89 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 9 (ill.)
 • Byggekunst, 1966, s. 20–21 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 178 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 158__-;59 (ill.)
 • St. Hallvard, 1930, s. 168
 • St. Hallvard, 1938, s. 188
 • Deutsche Bauzeitung, Berlin, 1933, s. 350–51
 • Studentene fra 1911, Bergen, 1936, s. 279
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1973
 • Norske hus, Oslo, 1950, s. 359, 363 (ill.)
 • Oslo gårdkalender, nybygg 1925–45, Oslo, [u.å.], register s. 372
 • Studentene fra 1911, Bergen, 1961, s. 147
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 351, register bd.
 • Brochmann, O., Byborgerens hus i Norge, Oslo, 1963, s. 324 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, s. 151, 173, 176 og 328
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 268 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 314

Arkivalia

 • Glambek, I., Funksjonalismens gjennombrudd i Norge, Universitetet i Oslo, 1970, s. 102–11 (ill.), magistergradsavhandling
 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, diverse arkivalia

Faktaboks

Eivind Moestue