Faktaboks

Olav Olson
Født
17. september 1879, Vang i Valdres
Død
1945

O. virket som arkitekt ved Strømmen Trævarefabrik 1899–1919. Han var i denne tiden med stor sannsynlighet fabrikkens eneste fast ansatte arkitekt, og man kan derfor anta at han har tegnet de fleste av fabrikkens ferdighus i dette tidsrommet. O. hadde også privat arkitektpraksis i Oslo. Fabrikken var blant de tre største ferdighusprodusentene i Norge omkring århundreskiftet og eksporterte sine produkter til nærmest hele verden. O. er likevel mest husket pga. tre steinkirker i Oslo-regionen. Alle er bygd i gråstein med middelaldertrekk samtidig som deler av interiøret og taket har barokkpreg. Strømmen kirke (1929) har vært modell for de to senere kirkene. Profanbygninger, som hovedhuset på Søndre Stalberg i Skedsmo, knyttet han til den lokale 1700-talls arkitekturen.

Familierelasjoner

Gift med

 • Signe Marie Farup (f. 1882)

Utdannelse

 • Folkehøgskole, Sogndal

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser til Frankrike, Tyskland, Island, Sverige og Danmark

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforening 1914–37

Utførte arbeider

 • I Skedsmo/Strømmen når ikke annet er nevnt
 • Eget hus i Elvebakken
 • Egen villa Nordstrøm, Strømsalleen (1912)
 • Apotekergården
 • Damhauggården
 • Skedsmotun aldershjem, Skedsmokorset
 • Gårdsanlegget Søndre Stalsberg (1919)
 • Leie- og forretningsgård Trondheimsvn. 111–111B, Oslo (1932) og Kirkevn. 102, Oslo (1934)
 • Kirker: Strømmen (1929)
 • Ljan (1932)
 • Kolbotn (1932)
 • Konkurranseprosjekter: 2. premie villa for Hukselskapet på Bygdøy (1908)
 • 3. premie det Heftyeske Barnehjem, Kirkevn. 173, Oslo (1912) sammen med P. W. Engelsborg
 • Røde Kors klinikk, Frederik Stangs gt. 11, Oslo (1914)
 • Handelsstandens hus, Trondheim
 • Nordenfjeldske blindeskole, Trondheim

Eget forfatterskap

 • Kirken på Tørteberg, Skedsmo bygdens historie, Oslo, 1929, bd. 1, s. 124–32

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1908, s. 308, 1912 s. 293
 • Haavelmo, H., Skedsmo bygdens historie, Oslo, 1912, bd. 1, s. 131–32
 • Haavelmo, H., Skedsmo bygdens historie, Oslo, 1950-1952, bd. 3, s. 941, 1213
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 11
 • Hofflund, P. D., Nyquist, I., Oslo gårdskalender. Nybygg 1925–1945, Oslo, [u.å.], s. 168, 323, 374
 • Kirkebøe, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 87 (ill.)
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 269
 • Mamen, H. C., Kirke og menighet i Oppegård, Kristiansand, 1976, s. 32, 36
 • Strømmen kirke 50 år 1929–1979, spesialnr. Strømmen menighetsbl. s. 10–11, 14, 16 (ill.)
 • Ljan kirke 50 år 1932–1982, Oslo, 1982, s. 44
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 232
 • Aftenposten, 16.09.1939