O. virket som arkitekt ved Strømmen Trævarefabrik 1899–1919. Han var i denne tiden med stor sannsynlighet fabrikkens eneste fast ansatte arkitekt, og man kan derfor anta at han har tegnet de fleste av fabrikkens ferdighus i dette tidsrommet. O. hadde også privat arkitektpraksis i Oslo. Fabrikken var blant de tre største ferdighusprodusentene i Norge omkring århundreskiftet og eksporterte sine produkter til nærmest hele verden. O. er likevel mest husket pga. tre steinkirker i Oslo-regionen. Alle er bygd i gråstein med middelaldertrekk samtidig som deler av interiøret og taket har barokkpreg. Strømmen kirke (1929) har vært modell for de to senere kirkene. Profanbygninger, som hovedhuset på Søndre Stalberg i Skedsmo, knyttet han til den lokale 1700-talls arkitekturen.