Faktaboks

Edmund Ree
Født
20. april 1920, Kristiania
Død
11. februar 2005

R.s far var forfatter, og hans mor var datter av Nils Kjær. Alt fra 13-årsalderen fikk han illustrere sin fars artikler i julehefter og aviser, og senere også hans bok om Varna Skipreide. Ved Det illegale akademi fikk Axel Revold og Jean Heiberg begge stor betydning for ham. Det fikk også Henrik Sørensen, som R. bodde hos to vintre, 1944 og -45. Også Halvdan Holbø påvirket ham sterkt med sine krav til det formelle. Sammen med Holbø og andre kunstnervenner fra Vågå og Lom foretok han en rekke fjellturer. R. bodde noen år i Osen i Østerdalen, også en berikende tid for hans kunst. Jeløya og Moss med omegn har gitt ham sterke skjønnhetsinntrykk og utgjør hans viktigste motivkrets. De årlige langvarige opphold i Almunecas i Spania har også preget hans kunst. R.s kjærlighet til naturen og hans religiøse innstilling har dannet grunntonen i hans lyriske, figurative arbeider som vesentlig har omfattet landskapsskildringer i olje, pastell og akvarell. Han har også laget en rekke portretter, der ikke minst skildringene av barn viser stor innlevelse og god karakteristikk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Nils Ørnulf Ree (1896 - 1955)
 • Ebba Kjær (1898 - 1972)

Gift med

 • Edith Brandsnes

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Jeløy

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Carl von Hanno og Per Krohg 1939-40
 • Det illegale akademi under Axel Revold og Jean Heiberg 1940-45

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1957 og -60
 • Moss kommunes stipend 1959
 • Romsdalsstipend 1967
 • Studiereiser til bl.a. Italia
 • Hellas
 • Frankrike
 • Nederland
 • gjentatte opphold i Spania

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kunstanmelder Moss Avis 1965-73
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere
 • styremedlem Østfold Bildende Kunstnere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Bjorelvens kirke, Senja (1955)
 • Osen kirke (olje 1954)
 • Mosseporten sykehjem
 • Moss Kunstgalleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Horten og Borre Kunstforening
 • Schäffergaarden
 • København
 • Moss kommune
 • Kultur og Minne, Sarpsborg

Illustrasjonsarbeider

 • Ø. Ree: Varna Skipreide, Moss 1943
 • Historiske artikler i Moss Avis

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Moss KFUK, 1942
 • Hoppern skole, Jeløy, 1942, årlig
 • Moss Kunstforening, 1950-1953
 • Moss Kunstforening, 1954
 • Moss Kunstforening, 1955
 • Moss Kunstforening, 1959
 • Moss Kunstforening, 1963
 • Moss Kunstforening, 1978
 • Elverum kunstforening, 1952
 • Hamar kunstforening, 1952
 • Lillehammer, 1952
 • Sandefjord kunstforening, 1954
 • Skien kunstforening, 1954
 • Fredrikstad, 1955
 • Rena, 1955
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1957
 • Bergen Kunstforening, 1957
 • Aalesunds Kunstforening, 1957
 • Drammens Kunstforening, 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1961
 • Brønnøysund, 1961
 • Gall. D.A., 1962
 • Halden skole, 1964
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1966
 • Modum Kunstforening, 1983

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1960
 • Høstutstillingen, 1962
 • Sarpsborg Kunstforening, 1954
 • Bergen, 1956
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1956-1957
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1960
 • Norsk Konst, Värmland, 1957
 • Nord-norske kunstutstilling, 1961
 • Horten og Borre Kunstforening, 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1970
 • Båhuslen utstilling, 1983
 • Østfold utstilling, 1983

Litteratur

 • Moss Avis, 17.12.1942
 • Moss Avis, 11.11.1950
 • Moss Avis, 27.11.1951
 • Moss Avis, 12.11.1955
 • Moss Avis, 29.11.1959
 • Moss Avis, 19.09.1962
 • Moss Avis, 07.11.1978
 • Moss Avis, 11.09.1979
 • Moss Avis, 19.04.1980
 • Moss Avis, 06.11.1980
 • Moss Avis, 07.11.1981
 • Østlendingen, 20.09.1952
 • Hamar Arbeiderblad, 20.09.1952
 • Hamar Arbeiderblad, 02.10.1952
 • Moss Dagblad, 21.09.1954
 • Moss Dagblad, 02.12.1963
 • Moss Dagblad, 30.10.1980
 • Moss Dagblad, 28.10.1981
 • Moss Dagblad, 01.11.1983
 • Salicath, ø., i Hamar Stiftstidende, 02.10.1952
 • Salicath, ø., i Hamar Stiftstidende, 03.10.1952
 • Dagningen, 30.09.1952
 • Sandefjords Blad, 05.10.1954
 • Telemark Arbeiderblad, 26.11.1954
 • Fredriksstad Blad, 29.10.1955
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 05.01.1957
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 10.01.1957
 • Hardland, M., i Gula Tidend, 10.01.1957
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 15.01.1957
 • Aftenposten, 03.10.1957
 • Sunnmørsposten, 12.11.1957
 • Gjengangeren, 25.09.1959
 • Lund, E., i Fremtiden, 14.12.1959
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 17.12.1959
 • Aftenposten, 10.02.1961
 • Morgenposten, 10.02.1961, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 23.02.1961
 • Bergens Arbeiderblad, 20.11.1962
 • Morgenposten, 22.01.1966
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 238
 • Østfold. Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, s. 268 (ill.)

Faktaboks

Edmund Ree