R.s far var forfatter, og hans mor var datter av Nils Kjær. Alt fra 13-årsalderen fikk han illustrere sin fars artikler i julehefter og aviser, og senere også hans bok om Varna Skipreide. Ved Det illegale akademi fikk Axel Revold og Jean Heiberg begge stor betydning for ham. Det fikk også Henrik Sørensen, som R. bodde hos to vintre, 1944 og -45. Også Halvdan Holbø påvirket ham sterkt med sine krav til det formelle. Sammen med Holbø og andre kunstnervenner fra Vågå og Lom foretok han en rekke fjellturer. R. bodde noen år i Osen i Østerdalen, også en berikende tid for hans kunst. Jeløya og Moss med omegn har gitt ham sterke skjønnhetsinntrykk og utgjør hans viktigste motivkrets. De årlige langvarige opphold i Almunecas i Spania har også preget hans kunst. R.s kjærlighet til naturen og hans religiøse innstilling har dannet grunntonen i hans lyriske, figurative arbeider som vesentlig har omfattet landskapsskildringer i olje, pastell og akvarell. Han har også laget en rekke portretter, der ikke minst skildringene av barn viser stor innlevelse og god karakteristikk.