H. drev i flere år eget marmorhuggeri i Trondheim. Han arbeidet aktivt som billedhugger fra 1913 og laget byster bl.a. av Martin Tranmæl (bronse, 1915) og stortingspresident Magnus Halvorsen (gips, 1916). Han var bosatt i Tingvoll 1924-36 og flyttet deretter til Sykkylven. Flere kirker i distriktet har treskjærerarbeider av H.