Faktaboks

Peter Petersen
Født
14. august 1794, Fåberg
Død
1. juni 1858, Drammen

P. har antagelig arbeidet med håndverksmaleri for sin far Frederik P. Han viste på Den kgl. Tegneskoles utstilling i 1818 to lakkerte brett som prøver på vognlakkering. Fra tiden før København-oppholdet i 1824, kjennes et prospekt fra Stilleholmen i Lier (privat eie). P. ble påkostet utdanning ved kunstakademiet i København av velstående borgere i Drammen. Antagelig er han identisk med den Petersen som figurerer som elev av C. W. Eckersberg i gipsklassen i 1824, og som stilte ut kopier etter Carlo Colci og Eckersberg på Charlottenborg i 1824. Fra 1825 til midten av 40-tallet produserte P. en rekke portretter vesentlig bestilt i Drammen, Tønsberg og Sandefjord-distriktene. Bortsett fra en kort periode omkring 1834–35, var P. fast bosatt i Drammen. Ved siden av malte og tegnede portretter, utførte han finere malerarbeid for broren Christian P., som overtok farens malerverksted i Drammen. P.s portrettkunst er nær beslektet med det danske biedermeierportrettet. Formatene er små, gjengivelsen av modellen utpenslet, og P. nøyde seg som regel med å male brystbilder. Karakteristisk for hans portrettstil er Niels Ytterborg og hustru (1825), Louise Vibe (ca. 1830, Norsk Folkemuseum), Portrett av hustruen og Selvportrett (ca. 1834, privat eie). P. har også utført enkelte prospekter og kopier etter altertavler.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Sandar, 1834-1835 med Anne Hellevard Sørensen (1803 - 1835)

Utdannelse

 • Antagelig kunstakademiet, København gipsklassen under C. W. Eckersberg 1824

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Kvinnene ved graven, Holmestrand kirke (1829, kopi etter C. W. Eckersberg)
 • Altertavle, Haug kirke, Eiker (1830-årene, kopi etter Frederik Petersens altertavle i Sandeherred kirke, Sandefjord)
 • Dekorasjoner, Drammen børs, som assistent for Peter Frederik Wergmann (1856, brent)
 • Norsk Folkemuseum
 • Drammens museum
 • Vestfold fylkesmuseum, Tønsberg
 • Sandeherred kirke, Sandefjord (portretter)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Den kgl. Tegneskoles utstilling, 1818
 • Charlottenborgutstillingen, 1824
 • Den kulturhistoriske utstilling, Kristiania, 1900
 • Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania

Separatutstillinger

 • Minneutstilling over Frederik og Peter Petersen, Drammens museum, 1947

Portretter

 • Selvportrett (ca. 1834, privat eie) gjengitt i Dunker, C.: Gamle dage, Kristiania 1909, s. 380 (ill.)

Litteratur

 • Morgenbladet, 30.09.1828
 • Morgenbladet, 01.10.1828
 • Drammens Tidende, 07.07.1831
 • katalog Den kulturhistoriske utstilling, (Kristiania, 1901, katalog Drammen s. 23, 28, 34katalog Tønsberg s. 13, 15katalog Larvik s. 14katalog kirkeavdelingen s. 123
 • Dunker, C., Gamle dage, (Kristiania, 1909, s. 380 (ill.)
 • Schnitler, C. W., Slegten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 329, 373
 • Thomle, E. A., Familien Hofgaard i Norge, (Kristiania, 1911, s. 114 (ill.)
 • katalog jubileumsutstilling 1914, (Kristiania, 1914, s. 7 (ill.)
 • Morgenposten, 15.05.1914
 • Bull, H. J., En gren af østlands- eller Tønsberg-Slægten Bull, (Kristiania, 1917, s. 11, 21 (ill.)
 • Berg, L., Sandeherred, (Kristiania, 1918, s. 118
 • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det 18. aarhundrede, (Kristiania, 1920, s. 126
 • Brinchmann, C., Norges Jubileumsutstilling 1914, (Kristiania, 1924, s. 9, 16, 31 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, (Kristiania, 1927, bd. 2, s. 197
 • Bugge, A., i Vestfoldminne, Tønsberg, 1927, bd. 2, s. 28
 • Hougen, K., Sandefjords historie, Oslo, 1928, bd. 1, s. 374
 • Graarud, G., Holmestrandiania, Holmestrand, 1929, s. 374 (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1932, bd. 26, s.485–86
 • Johnsen, O. A., Tønsbergs historie, Tønsberg, 1934-1954, register bd. III-2, s. 1169__-;1280 (ill.)
 • Grevenor, H., Mathias Stoltenberg, Oslo, 1935, s. 35
 • Orning, O. C., Drammens børs 1839–1939, Drammen, 1939, s. 60
 • Vestfoldminne 1939–42, Tønsberg, 1942, bd. 4, s. 35
 • Alsvik, H., Utst. av Frederik og Peter Petersen, katalog Drammens museum, 1947, 15 s
 • Drammens museum årbok 1943–48, Drammen, 1948, s. 101, 112, 116
 • Weilbach Kunstnerlesikon, København, 1949, bd. 2, s. 567
 • Alsvik, H., Norges billedkunst, Oslo, 1951, bd. 1, s. 19, 30–32 (ill)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1952, bd. 9
 • Drammens museum årbok 1948–53, Drammen, 1953, s. 183, 188 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens kunstforening, Drammen, 1967, s. 3, 19, 20, 24 (ill.)
 • Thorson, O. W., Drammen, Drammen, 1972, bd. 3, s. 53, 116, 184, 218–19, 269, 395, 829, 855, 881, 891, 894–95 (ill.)
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 8, s. 252
 • Vestfold, Bygd og by i Norge, Oslo, 1980, s. 252 (ill.)

Arkivalia

 • Bjerke, ø., Mathias Stoltenberg, 1983, bd. 1, s.41, 80, 97–98, 138 (ill.)

Faktaboks

Peter Petersen