Familierelasjoner

Datter av

 • Erik Gisholt
 • Ingrid Svenningsen

Gift med

 • Leif Noddeland

Bosatt (pr 1982-1986)

Skien.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1952–55, hospitant 1955–57; Unni Lunds malerskole, Oslo ett år og Willy Jensens malerskole, Skien ett år; Atelier Nord under Anne Breivik 1981.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Debutantstøtte 1977; Telemark fylkes kulturstipend 1979; Statens garantiinntekt fra 1979; Norsk kulturråds materialstøtte 1980; Reise til Marokko 1981.

Stillinger, medlemskap og verv

Designer Christiania Glasmagasin A/S, Oslo 1955–63; Formingslærer Lunde og Marensro ungdomsskole, Skien 1973–78; Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Unge Kunstneres Samfunn, medlem utstillingstyret Vårutstilling fra 1975; Bildende Kunstnere Telemark, styremedlem 1980–82, formann 1982–84; medlem Foreningen Norske Grafikere; Landsforeningen Norske Malere; styremedlem Skiens Kunstforening 1973–81, medlem Kunstnerisk råd 1980–84; medlem utstillingstyret for Sørlandsutstillingen 1981–82.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk Hydro
 • Telemark fylke
 • Asker Kunstforening
 • Porsgrunn kommune
 • Falkenberg Kulturnämnd, Sverige

Illustrasjonsarbeider

 • 3 serier for barn og ungdom for Statens edruskapsnemnd

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1977
 • Gruppe 9, Brevik, 1977
 • Gall. H. C., Porsgrunn, 1979
 • Skiens Kunstforening, 1981
 • Bø Kunstforening, 1981
 • Asker Kunstfor, 1983
 • Kviteseid Kunstlag, 1983

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1980
 • Høstutstillingen, 1982-1983
 • Sørlandsutstillingen, 1976
 • Sørlandsutstillingen, 1979
 • Sørlandsutstillingen, 1981
 • Sørlandsutstillingen, 1983
 • Telemark vårutstilling, 1968
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1976
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1978
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1980-1981
 • Falkenberg Kulturhus, Sverige, 1976
 • Internasjonal utstilling, Kirn, Vest-Tyskland, 1979
 • Tromsø Kunstforening, 1979
 • Kunst og kirke, Trondheim, 1979
 • Oslo Kunstforening, 1980
 • Gall F 15, Moss, 1982
 • Slot Zeist, Nederland, 1982
 • Seljordutstilling, 1982-1983
 • Utstilling i regi av Bildende Kunstnere Telemark og Unge Kunstneres Samfunn

Litteratur

 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 14.01.1977
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 25.01.1977
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 165
 • Telemark Arbeiderblad, 07.04.1979
 • Porsgrunns Dagblad, 20.10.1979, (ill.)
 • Varden, 20.10.1979, (ill.)
 • Varden, 27.09.1980, (ill.)
 • Telemark Arbeiderblad, 08.01.1981, (ill.)
 • Varden, 08.01.1981
 • Varden, 17.01.1981
 • Telemarkingen, 10.11.1981, (ill.)
 • Steen, K., i Telemark Arbeiderblad, 13.11.1982, (ill.)
 • Asker og Bærums Budstikke, 09.02.1983
 • Asker og Bærums Budstikke, 14.02.1983
 • Vest-Telemark Blad, 15.10.1983