På Vi kan-utstillingen i Oslo 1938 tegnet R. karikaturer av tilfeldig besøkende og tjente på denne måten penger til undervisning ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo. Kritikken forteller at han tegnet med ufeilbarlig sikkerhet, letthet og utvungenhet, og bygde på sin sans for konstruksjon. Hans portrettskisser i blyant av tilfeldig forbipasserende bærer preg av levende karakteristikk med et sterkt humoristisk tilsnitt. Noen av hans beste tegninger ble gjengitt i Tidens Tegn. Senere er han også benyttet som portrettegner i andre aviser. Våren 1941 måtte R. rømme til Sverige. Han søkte seg inn på kunstakademiet, der Sven Erixson fikk stor betydning. R. debuterte på De Ungas Salong, Stockholm i 1944. Etter et år på Kunstakademiet i Oslo stilte han ut på Høstutstillingen 1946. Senere har R. vært sterkt engasjert som lærer, men fra 1978 har han igjen arbeidet som maler på heltid. R.s motiver omfatter landskap, figurkomposisjoner og portretter. Fra slutten av 40-årene gjorde modernistiske strømninger seg også gjeldende hos R. Tidlig i 70-årene eksperimenterte han med stiliserte landskapsbilder og rent nonfigurative bilder med kubistisk tilsnitt. Krypt (1971) har motiv fra gruvegangene på Røros. Lyskjegler faller inn i mellomgrunnen og beskriver tre bueåpninger. Store deler av rommet er bare antydet ved den svake belysningen. Bergveggene skimtes i lett stiliserte, geometriske former. Bildet er preget av mystikk, med mørke blåtoner helt ned til sort; det får en nesten sakral karakter. Som landskapstolker viser han særlig forkjærlighet for fjell og svaberg, mens de mindre arbeidene ofte har detaljer av trær og blomster som motiv. I dag maler R. naturalistiske bilder, ofte med motiver fra Røros. Han sier selv at han er påvirket av sine elever, og det merkes en friere strek. R. blir oppfattet som stemningsnaturalist. Hans mer lyriske naturmotiver har duse farger uten store fargesprang. Disse fører over i akvareller med lyse blåtoner der naturmotivene er abstrahert en del og gir inntrykk av stille vinterlandskap i lett dis eller tåke. R. har tidligere også benyttet pastell, men maler nå i olje, akryl og akvarell. Han har også laget en del litografier og tresnitt.