L.s arbeider har en forenklet, dekorativ karakter med trekk fra tysk ekspresjonisme og fransk halvkubisme. Mens han tidligere vekslet mellom landskaper og figurkomposisjoner, har han i de senere år nesten utelukkende konsentrert seg om figurmaleriet. Bildene preges av kunstnerens solide teoretiske kunnskaper. I et spill av former og linjer opptrer forenklede, nesten avmaterialiserte skikkelser i rytmisk bevegelse. For L. spiller bildets innhold en vesentlig rolle, men budskapet er alltid underlagt det maleriske uttrykk. Hans arbeider har ofte religiøse motiver eller de kan ha en sosial tendens med et forsvar for de svake i samfunnet. L. er først og fremst maler, men han har også laget grafikk og har utført dekorative arbeider i glassmosaikk og keramisk materiale.