Faktaboks

Eivind Lund
Født
15. mai 1914, Drammen
Død
1994, Drammen

L.s arbeider har en forenklet, dekorativ karakter med trekk fra tysk ekspresjonisme og fransk halvkubisme. Mens han tidligere vekslet mellom landskaper og figurkomposisjoner, har han i de senere år nesten utelukkende konsentrert seg om figurmaleriet. Bildene preges av kunstnerens solide teoretiske kunnskaper. I et spill av former og linjer opptrer forenklede, nesten avmaterialiserte skikkelser i rytmisk bevegelse. For L. spiller bildets innhold en vesentlig rolle, men budskapet er alltid underlagt det maleriske uttrykk. Hans arbeider har ofte religiøse motiver eller de kan ha en sosial tendens med et forsvar for de svake i samfunnet. L. er først og fremst maler, men han har også laget grafikk og har utført dekorative arbeider i glassmosaikk og keramisk materiale.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Thorvald Lund
 • Tora Thomassen

Gift med

 • Ruth Gundersen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Drammen

Utdannelse

 • Kunst und Dekorationfachschule, Hamburg og Schule Reimann og Ernö Wacklawek, Berlin 1935
 • elev av Torstein Torsteinson
 • Académie Julian
 • elev av André Lhote, Paris 1951

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Drammen kommunes kulturstipend 1934 og 1950
 • Studiereiser til Tyskland 1935
 • Frankrike 1951

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer ved Drammen realskole/St. Hallvard skole 1957–1981
 • formingslærer ved Kjøsterud skole, Drammen 1970–1981
 • lærer i flere perioder ved Drammen malerskole
 • kunstanmelder i Fremtiden 1948–1960 og i Drammens Tidende/Buskeruds Blad fra 1978
 • Medlem av Buskerud Bildende Kunstnere
 • varamann til styret i Drammens Kunstforening 1947–49, styremedlem 1949–1967

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Glassmosaikk, St. Hallvard skole, Drammen (1960)
 • Kjøsterud skole, Drammen (tempera, 1970, keramikk, 1978)
 • Utkast til teppe, Åssiden kirke, Drammen (1975)
 • Maleri Svelvik kapell (1978)
 • Malerier til kapellene ved sykehjemmene Fløya og Strømsø, Drammen (1979)
 • Drammens Kunstforenings Faste Galleri

Illustrasjonsarbeider

 • Th. Holm: Seier over nederlag, Drammen 1948 (perm)
 • R. Tank: Modums historie, Drammen 1941, bd. 1, s. 177, 300, 362

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1952, flere ganger i 1950-årene
 • Drammens Kunstforening, 1956
 • Drammens Kunstforening, 1963
 • Drammens Kunstforening, 1972
 • Drammens Kunstforening, 1979
 • Kongsberg Kunstforening, 1979

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1947-1948, flere ganger i 1950-årene
 • Høstutstillingen, 1952-1953
 • Drammensmalere fra impresjonismen til ekspresjonismen, Drammens Kunstforening, 1967
 • Drammensmalere, Drammens Kunstforening, 1950, flere ganger i 1950-årene
 • Le Salon, Paris, 1951
 • Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1952
 • Örebro, Sverige
 • Kolding, Danmark
 • Wilmanstrand, Finland

Litteratur

 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Buskerud, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 274
 • Fremtiden, 06.10.1956, (ill.)
 • Øijord, K., i Fremtiden, 19.10.1956, (ill.)
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 20.10.1956
 • Ruud, A., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 22.10.1957
 • Fremtiden, 16.02.1963, (ill.)
 • Hauerbach, M. W., i Fremtiden, 27.02.1963
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 28.02.1963
 • Fremtiden, 03.02.1972, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 03.02.1972, (ill.)
 • Laagendalsposten, 16.02.1972, (ill.)
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 18.02.1972
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 08.01.1979, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 17.01.1979, (ill.)
 • Fremtiden, 17.01.1979, (ill.)
 • Laagendalsposten, 16.02.1979, (ill.)

Faktaboks

Eivind Lund