Faktaboks

Finn Nielssen
Født
22. mars 1908, Kristiansand
Død
1. september 1962, Oslo

var grandnevø av kunstneren Johan Nielssen. Han begynte tidlig å male, og 18 år gammel traff han maleren August Jacobsen, som fattet interesse for ham. De malte sammen på Jæren 1926 og Jacobsen tok ham med på en studietur til Belgia. Allerede som gutt hadde Nielssen reist mye med sin far som var sjømann. En omfattende reisevirksomhet og bred orientering om internasjonale strømninger i kunsten, preget hele Nielssens liv og virke. Som elev av Johannes Itten i Berlin, fikk han interesse for abstrakte form- og fargeproblemer, som han utviklet videre gjennom elevforholdet til Georg Jacobsen. N. var den første av de yngre malerne i generasjonen etter Jean Heiberg og Alf Rolfsen som tok opp Jacobsens teorier. Kvinneportrett (Lizzi Getz, 1932, Nasjonalgalleriet, Oslo), portrett av Valdis N (1934) og Sjøgutt (1933) viser alle Jacobsens innflytelse ved sin stramme komposisjon, linje- og planforskyvninger og lyse koloritt. Under sitt Paris-opphold arbeidet N. i Diego Riveras tidligere atelier, og under reisene i Mexico i 1935 og 1948 stiftet han vennskap med denne kunstneren, som han også har skrevet om. N. ble fascinert av indianernes kultur, og mange av hans bilder fra Mexico er bygd opp som brede panoramaer over mexicansk folkeliv slik det utfolder seg mot en bakgrunn av landsbyer og natur. N. utførte i 1935–37 en skildring av utvinning og transport av petroleum for oljeselskapet BP i Milgården, Oslo, der landskapsbakgrunnen er hentet fra Mexico. For Statens militærnekterleir, Dillingøy utførte N. en komposisjon, Stubbebrytere (1936). Til Verdensutstillingen i New York i 1939 malte han en dekorasjon med motiv fra Kristiansands torg. I Berger Langmoen fabrikk i Brumunddal er en fremstilling av arbeiderens fridag, der lekende barn og voksne skildres i et Telemark-landskap (1943). Felles for disse arbeidene er N.s bevisste distanse til det ofte fremsatte krav i 1930-årene om sosialt engasjement i kunsten.

N. har malt en rekke rene landskapsbilder. Fra slutten av 30-årene stammer mørkstemte landskaper fra Setesdal, men som oftest er motivene holdt i en lys fargeskala, og hentet fra Sørlandskysten. N. bodde om sommeren i Gamle Hellesund, og bildene fra traktene der er spontane naturimpresjoner hvor det konstruktive skjelett er lite merkbart. Under sin reise til Mexico i 1948 stiftet N. også bekjentskap med Rufino Tamayo. Oppholdet førte med seg en ny serie bilder med motiver fra Mexico, bl.a. Gruvestreik i Taxco (1948), Vulkanen Paricutin i utbrudd (1948, Statens Museum for Kunst, København), Sølvfjellene i Guanajuato (1948, Trøndelag Kunstgalleri). Etter en reise til Ravenna i 1950 tok N. opp mosaikkteknikken. To mosaikker for M/S Bergensfjord har temaene Sigurd Jorsalfar stevner mot Miklagard og Øystein rir ut av en vinterlig skog (1955, tidligere M/S Bergensfjord, mosaikkene antagelig tapt). Mosaikkene til Det norske Radiumhospital, Oslo og Det nye krematorium i Drammen tar opp religiøse emner, men N. var lite engasjert i den religiøse problematikk og verkene virker både innholdsmessig og kunstnerisk uforløste. For seg står søyler for Malm samfunnshus hvor N. brukte et nonfigurativt formspråk (1955).

N. gjorde en stor innsats i arbeidet for kunstnernes levekår og organisasjoner, først som formann i Unge Kunstneres Samfunn 1936–37, og etter krigen som en av initiativtakerne og den første formann i Nordisk Kunstforbunds utstillinger. Han arbeidet også for opprettelsen av Riksgalleriet og for at dette skulle bestyres av en kunstner. N. fikk ideen til og stod bak realiseringen av en kunstnerkoloni på Ekely i Oslo. N. var en av dem som arbeidet for å få Georg Jacobsen som professor ved Kunstakademiet 1935. Han virket i en årrekke som kunstkritiker og var en flittig benyttet foredragsholder, blant annet i Norsk rikskringkasting. I denne del av sin virksomhet var N. kritisk til alle kunstytringer som han oppfattet som anti-intellektuelle og antihumanistiske. Blant annet polemiserte han sterkt mot Rolf Nesch' materialbilder. Nielssen signerte sine malerier og artikler Fini.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Nelly Nielssen
 • Olaf Nielssen

Gift med

 • 1932-1935 med Lizzi Getz, maler
 • 1935 med Valdis Nielssen f. Thorkildssen

Utdannelse

 • Elev av August Jacobsen 1926
 • Bauhaus, Berlin under Johannes Itten 1928–29
 • elev av Georg Jacobsen, Paris (3 vintre) 1929–33
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Georg Jacobsen november 1936-februar 1937

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Unge Kunstneres Samfunn stipend
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1934
 • Houens stipend 1937 og 1938
 • Conrad Mohrs legat 1940 og -48
 • Oslo bys stipend 1950
 • Studiereise til Belgia 1926
 • opphold i Berlin 1928–29
 • Paris 1929–33 (med avbrudd)
 • USA
 • Mexico 1935
 • Cuba, USA og Mexico 1948
 • Italia 1932, -33, -38, -50
 • Hellas og Tyrkia 1962
 • reiser i Frankrike og Italia, hyppig i 1930-årene og årlig fra 1950

Stillinger, medlemskap og verv

 • Privat maleskole for barn fra Oslos østkant sammen med Lizzi Getz 1933–34
 • kunstkritiker i Tidens Tegn 1937–38
 • Dagbladet 1939–42, 1945–47 og 1958–62
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Styremedlem Bildende Kunstneres Styre og medlem Den faste Jury 1936–40
 • medlem tilsynsrådet Kunstnernes Hus, Oslo 1937–39
 • medlem Kunstnernes Hus, Oslo direksjon 1946–56
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn, formann 1936-37
 • medlem Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1937–40, varamann 1946–49
 • formann i Norges seksjon Nordisk Kunstforbunds utstillinger 1945–50
 • formann Oslo Kunstforening 1960–62

Priser, premier og utmerkelser

 • 3. premie konkurranse utsmykning av sentralhallen Oslo Rådhus 1938
 • Ridder 1. klasse Vasaordenen 1951

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykninger: BP, Milgården, Fred. Olsens gt. 5, Oslo (1935–37)
 • Statens militærnekterleir, Dillingøy (1936)
 • Berger Langmoen fabrikker, Brumunddal (1943)
 • M/S Havmann (1945)
 • M/S Tasco, Wilhelm Wilhelmsens rederi (1948)
 • M/S Stavangerfjord (tapt)
 • M/S Oslofjord (1949, tapt)
 • Mosaikker: M/S Bergensfjord (1956, antagelig tapt)
 • Fosdalen Bergverks nybygg (1955)
 • Grim skole, Kristiansand (1955)
 • Rosenborg kino, Oslo (ca. 1955)
 • Søyler Malm samfunnshus, Nord-Trøndelag (1955)
 • Det norske Radiumhospital, Oslo (1958–60)
 • Vinmonopolet, Hasle, Oslo (1960–62)
 • Det nye krematorium, Drammen (1961–62)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Stavanger Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norges Bank

Illustrasjonsarbeider

 • H. Smitt Ingebretsen: Sørlandet skriver saga, Stavanger 1946
 • Sørlandet synger sanger, Stavanger 1947

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1940
 • Bergens Kunstforening, 1940
 • Tre norska målare, Konserthuset, Göteborg, 1945
 • Gall. Per, Oslo, 1947
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Trondheim og Drammen kunstforeninger, 1951
 • Kristiansand og Haugesund kunstforeninger, 1952
 • Porsgrunn Kunstforening, 1958
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1961

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1934-1937
 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1946-1948
 • Høstutstillingen, 1953
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1957-1959
 • Høstutstillingen, 1961-1962
 • Landsutstilling, Bergen, 1935
 • Vårutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Efteraarsudst., København, 1937-1938
 • Nutida norsk måleri, Helsinki og Stockholm, 1938
 • Interskandinavisk utstilling, Göteborg, 1939
 • Verdensutstillingen i New York, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Skisseutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1940
 • Sørlandsbilder, Kunstnerforbundet, Oslo, 1941
 • Kunst og ukunst, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1942
 • Ung norsk kunst, København, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstilling Stockholm, 1946-1947
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Exposicão de Pintura e Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • The Arts of Norway, Florida, 1957
 • Norsk nutidskonst, vandreutstilling Sverige, 1958
 • Nordiske malere, Gentofte, København, 1961
 • Statens Statens Kunstakademi, Oslo 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969

Portretter

 • Tegning utført av Randi Monsen (1953)
 • Litografi utført av Anne Raknes (1958)
 • Relieff utført av Finn Eriksen (bly, 1958)
 • Tegning utført av Pedro (1958) gjengitt i Verdens Gang 21.3.1958

Eget forfatterskap

 • Diego Rivera, Kunst og Kultur, 1939, s. 243–56 (ill.)
 • Erling Enger, en ny norsk maler, Konstrevy, Stockholm, 1945, s. 281–83 (ill.)
 • Kai Fjell, Konstrevy, Stockholm, 1946, s. 138–39 (ill.)
 • Henrik Sørensen, noen betraktninger omkring hans senere landskapskunst, Kunsten idag, 1946-1947, hefte 1 s. 4–12 (ill.)
 • Alexander Schultz, Kunst og Kultur, 1949, s. 65–74 (ill.)
 • Henrik Sørensen, Oslo, 1950
 • anmeldelser, artikler og reiseberetninger i dagspressen, 1935-1962

Litteratur

 • Konstrevy, Stockholm, 1934, s. 128
 • Blomberg, E., Nutida norske målare, Konstrevy, 1938, s. 233
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 183 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 189–90, 195 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, register s. 72 (ill.)
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger årbok, Oslo, 1947
 • Kunsten idag, 1947, hefte 4 s. 53 (ill.)
 • Kunsten idag, 1950, hefte 16 s. 57 (ill.)
 • Kunsten idag, 1954, hefte 29–30 s. 41, 46–47 (ill.)
 • Kunsten idag, 1959, hefte 49 s. 31
 • Kunsten idag, 1962, hefte 62 s. 48
 • Kunsten idag, 1973, hefte 105–06 s. 87
 • Aulie, R., Malerkunst, København, 1948, s. 52, 55 (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register s. 266–69 (ill.)
 • katalog Kunstnernes Hus, Oslo, 1950, nr. 128 (ill.)
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 125
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20 århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 284–85 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register
 • Lexicon för konst, Stockholm, 1958, s. 1019
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, register
 • Johannesen, O. R., For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Askeland, J., Freskoepoken. Studier i profant norsk monumentalmaleri 1918–1950, Oslo, 1965, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 24, 50, katalog Nasjonalgalleriet
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 20, 116, 231
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register
 • Agder, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register
 • Kunst i Norden, Helsinki, 1977, register
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 568
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, register
 • F 15 kontakt, Moss, 1981, nr. 3–4, s. 21 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 104, 108, 131
 • Tidens Tegn, 28.02.1934, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 02.03.1934, (ill.)
 • Langaard, J. H., i Morgenbladet, 03.03.1934
 • Dagbladet, 16.09.1940, (ill.)
 • Kjellberg, R., Dagbladet, 24.09.1940
 • Willoch, S., i Aftenposten, 24.09.1940
 • Tidens Tegn, 05.04.1941
 • Morgenposten, 11.06.1946, (ill.)
 • Morgenposten, 07.10.1947, (ill.)
 • Greve, E., i Dagbladet, 15.10.1947
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 16.10.1947
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 22.10.1947
 • Jynge, G., i Friheten, 23.10.1947
 • Dagbladet, 15.09.1949, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 26.11.1949
 • Aftenposten, 02.11.1950
 • Stenstadvold, H., Aftenposten, 09.11.1950, (ill.)
 • Verdens Gang, 04.11.1950, (ill.)
 • Dagbladet, 11.11.1950, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 11.11.1950
 • Verdens Gang, 13.11.1950, (ill.)
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 14.11.1950
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 14.11.1950
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 15.11.1950
 • 1. Mai, 17.02.1951, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 17.02.1951, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 24.02.1951
 • Haave, C., i Stavangeren, 28.02.1951
 • Nidaros, 21.03.1951
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 31.03.1951
 • Fremtiden, 14.04.1951
 • Haugesunds Avis, 08.11.1952
 • Christianssands Tidende, 11.10.1952
 • Fædrelandsvennen, 28.07.1954, (ill.)
 • Werenskiold, D., i Morgenbladet, 16.02.1956
 • Telemark Arbeiderblad, 13.01.1958
 • Porsgrunns Dagblad, 18.01.1958, (ill.)
 • Revold, R., i Aftenposten, 20.03.1958, (ill.)
 • Verdens Gang, 21.03.1958, (ill.)
 • Nationen, 22.03.1958
 • Aftenposten, 31.03.1960, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 02.03.1961
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 03.09.1962
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 03.09.1962
 • Aftenposten, 03.09.1962
 • Durban, A., i Morgenposten, 06.09.1962

Arkivalia

 • Thorud, S., Den konstruktive skole. Georg Jacobsens betydning for norsk malerkunst, Universitetet i Oslo, 1977, s. 276–77, 282, 286, magistergradsavhandling
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv