J. hadde lyst til å bli billedhugger og reiste av den grunn til Paris. Her introduserte han bl.a. Jean Heiberg i Sarah og Michael Steins hjem, hvor Heiberg første gang så en større samling av Henri Matisse' arbeider. J. skaffet seg senere atelier i Stavanger, men hadde større hell som maler enn som billedhugger. Han åpnet kunsthandel og konsertbyrå i Stavanger og kom til å spille en viss rolle innen kunstnermiljøet i Rogaland.