Som grafiker har J. holdt fast ved den norske fargetresnitt-teknikken fra 50- og 60-årene. Hun har utviklet denne videre både innen det abstrakte og mer ekspressivt, figurative formspråk. J.s abstrakte komposisjoner kan virke svalt avstemte i fargevalget, mens særlig de siste års figurative motiver blir svarte og intense i uttrykket. Hun utnytter fargene og treverkets årringer til å fremheve spenningen i motivene. Fargetresnittene Salamander og Trommeslager, utstilt i 1982, viser bl.a. at oppholdene i Sør-Europa og Mexico har gitt henne avgjørende impulser. Fra 1967 har J. også vist malerier, pastost malt i jordfarger. Motivene er gjerne studier av stein og mose, samt abstraherte større naturinntrykk.