Andre opplysninger

  • K. har signert et Rubenspreget maleri av korsfestelsen i Skjee kirke, Vestfold (1692). Han er muligens identisk med Hans Escildsøn mahler og Hans mahler i Christiania.

Litteratur

  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 394
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 211, 305
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling under renessanse og barokk, Oslo, 1940, s. 144

Faktaboks

Hans Kampe