N. var en av Bergens viktigste byggmestre og eiendomsspekulanter på slutten av 1800-tallet. Det har vært antatt at han selv tegnet bygningene han oppførte. Men som andre bergenske byggmestre fra samme tid, har han henvendt seg til arkitekter for å få tegnet bygninger som krevde en spesiell utforming og dekorativt utstyr. I de fleste tilfelle er tegningene utført av arkitekt Johan Faye. Dette gjelder f.eks. bygningene N. oppførte langs Christies gt. i Bergen.