H. begynte som billedhugger og laget flere pregnante portrettbyster, f.eks. Gabriel Scott (1928). I 1930 etablerte han verksted for tinnarbeider på Blylaget, Nesodden. Hans arbeider innebar en renessanse for tinn som materiale idet han frigjorde det fra hevdvunne former og skapte moderne typer i et funksjonalistisk formspråk.