Etter endt utdannelse ved Landbrukshøgskolen, Ås i 1921 reiste S. til Argentina hvor han slo seg ned. Her prøvde han å livnære seg på forskjellige måter til han slo seg til ro som tegner. Det var vesentlig tegninger fra "pampasen" og oppdrag fra reklamebyråer han beskjeftiget seg med. Da Norge kom med i krigen meldte S. seg til krigstjeneste. Etter å ha vært stasjonert i Toronto kom han til London hvor Flyvåpenet gav ham oppdrag som krigstegner. S. fulgte "132 Wing" overalt og skildret bl.a. livet på flyplassene, i messen og stemninger fra Nederland og Belgia. Livet ved fronten ble avbildet på en måte fotografiet ikke maktet. Etter krigen gikk S. tilbake til å skildre livet på "pampasen". Hester, okser, indianere, med "gauchoen" som sentral skikkelse, blir igjen gjenstand for hans kunstneriske virksomhet. I sine tegninger er S. opptatt av å fange inn fart og bevegelse ved hjelp av en rask og personlig strek. Tegningene er realistiske i formen, men med et poetisk tilsnitt. S.' akvareller er ofte tilnærmet kolorerte tegninger i et lyst og vart fargevalg.