A. tok i 1814 avskjed som løytnant i det danske ingeniørregimentet og gikk over i norsk tjeneste. Han avanserte i 1818 til kaptein i ingeniørbrigaden og i 1848 til major. Det er vanskelig å avgjøre med sikkerhet hvilke byggverk A. har stått for, men han er satt i forbindelse med bl.a. en del store militære bygninger i enkel klassisisme. Bygningene er av en så høy kvalitet at de også har vært tilskrevet Ch. H. Grosch. Vi vet at A. i 1830-årene var virksom som ingeniør ved Akershus festning. Han arbeidet med en planteskole på Akershus og for parkanlegg i Christiania (1624-1877).