Faktaboks

Michael Smith Arentz
Født
16. juni 1794, Stavanger
Død
5. september 1853, Christiania

A. tok i 1814 avskjed som løytnant i det danske ingeniørregimentet og gikk over i norsk tjeneste. Han avanserte i 1818 til kaptein i ingeniørbrigaden og i 1848 til major. Det er vanskelig å avgjøre med sikkerhet hvilke byggverk A. har stått for, men han er satt i forbindelse med bl.a. en del store militære bygninger i enkel klassisisme. Bygningene er av en så høy kvalitet at de også har vært tilskrevet Ch. H. Grosch. Vi vet at A. i 1830-årene var virksom som ingeniør ved Akershus festning. Han arbeidet med en planteskole på Akershus og for parkanlegg i Christiania (1624-1877).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Severin Arentz, major
 • Martha Dorothea Bull

Gift med

 • Christiania med Dorothea Marie Rosenberg (1799 - 1883)

Utdannelse

 • A. ble dansk landkadett 1807 og tok militær høyskoleeksamen 1810

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder Sverd Ordenen 1822

Utførte arbeider

 • (muligens av A.) Akershus festning: Det gamle Ridehus, bygning 43 (1827–28)
 • Artillerigården, bygning 40 (1829)
 • Armeens Depot, bygning 39 (1828–32)
 • General Ahrenfeldts gård i Kristiansand
 • Prosjekter: Et "industrimagasin for trengende fruentimmer"
 • Og to brenselslagre i Christiania (1624-1877)
 • Oppmålinger: Glasmagasinet, Jernbanetorvet (1818, sign.)
 • Kart over Akershus festning (1827, sign.)
 • Bygning 38 (1834, endret)

Eget forfatterskap

 • Kort Beskrivelse over Exerceer- og Ridehuset i Christiania, Norsk Militær Tidsskrift, 1834, s. 214–216
 • Om Vandværket i Christiania og nogle dermed i Forbindelse staaende Indredninger, Morgenbladet, 04.12.1843
 • Om Brændemagaziners Opprettelse i Christiania, Morgenbladet, 13.04.1853

Litteratur

 • Bugge, Anders, Halvorsens forf. lex, (Kristiania, 1885, bd. 1, s. 87
 • Bugge, Anders, Arkitekten, Stadskonduktøren Chr. H. Grosch, Oslo, 1928, s. 120
 • Ovenstad, O., Militærbiografier, Oslo, 1948, bd. 1, s. 40
 • St. Halvard register bd, Oslo, 1956, s. 11
 • Norsk Militær Tidsskrift, 1965, s. 400, 402, 411