L. reiste 20 år gammel til Trondheim for å begynne i lære på malerverksted. Som ferdig malersvenn reiste han i 1896 til Kristiania for å bli kunstmaler. I 1899 vakte han oppmerksomhet på Høstutstillingen med maleriet Husandakt med motiv fra foreldrehjemmet. Etter et kort opphold i Stockholm og et år under den litt tørre naturalisten Laurits Tuxen, vendte han hjem og bodde de siste to år dels i Kristiania og dels i Skjåk. Han malte en tid hos Erik Werenskiold og ble en habil grafiker under veiledning av Johan Nordhagen. L. måtte hele livet arbeide som håndverker for å skaffe seg et eksistensminimum, og dette hindret ham i helt å realisere sine evner som kunstner. Han malte genrebilder og portretter, men er mest kjent for sine motiver fra Kristianias østkant. Sammen med bl.a. Hans Ødegaard og Severin Grande vandret han gatelangs i strøket fra Stortorvet, Vognmannsgata og langs Akerselva. De malte falleferdige rønner, bakgårder og grå vinterstemning ved elvebredden med båter i opplag og fabrikkbygninger i bakgrunnen. L.s bilder er tungsindige og dypstemte i koloritten, men strøkene er djerve og maleriske. Han hørte til en krets av malere som ved århundrets begynnelse var grepet av en nyrealistisk reaksjon mot nittiårenes stemningslyrikk, men formspråket er sterkt beslektet med denne periodens naturalisme. Et av de siste bilder L. malte ferdig er Interiør fra Nasjonalgalleriet (1904, Nasjonalgalleriet, Oslo) med motiv fra galleriets tidligere skulptursal.