Faktaboks

Ivar Lund
Født
17. januar 1871, Skjåk
Død
22. februar 1904, Kristiania

L. reiste 20 år gammel til Trondheim for å begynne i lære på malerverksted. Som ferdig malersvenn reiste han i 1896 til Kristiania for å bli kunstmaler. I 1899 vakte han oppmerksomhet på Høstutstillingen med maleriet Husandakt med motiv fra foreldrehjemmet. Etter et kort opphold i Stockholm og et år under den litt tørre naturalisten Laurits Tuxen, vendte han hjem og bodde de siste to år dels i Kristiania og dels i Skjåk. Han malte en tid hos Erik Werenskiold og ble en habil grafiker under veiledning av Johan Nordhagen. L. måtte hele livet arbeide som håndverker for å skaffe seg et eksistensminimum, og dette hindret ham i helt å realisere sine evner som kunstner. Han malte genrebilder og portretter, men er mest kjent for sine motiver fra Kristianias østkant. Sammen med bl.a. Hans Ødegaard og Severin Grande vandret han gatelangs i strøket fra Stortorvet, Vognmannsgata og langs Akerselva. De malte falleferdige rønner, bakgårder og grå vinterstemning ved elvebredden med båter i opplag og fabrikkbygninger i bakgrunnen. L.s bilder er tungsindige og dypstemte i koloritten, men strøkene er djerve og maleriske. Han hørte til en krets av malere som ved århundrets begynnelse var grepet av en nyrealistisk reaksjon mot nittiårenes stemningslyrikk, men formspråket er sterkt beslektet med denne periodens naturalisme. Et av de siste bilder L. malte ferdig er Interiør fra Nasjonalgalleriet (1904, Nasjonalgalleriet, Oslo) med motiv fra galleriets tidligere skulptursal.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Lund, kirkesanger
 • Embjørg Knutsdatter

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1896–98 (?)
 • Fredrik Kolstøs malerskole, Kristiania 1898
 • elev av Peder Severin Krøyers malerskole under Laurits Tuxen, København 1901–02
 • elev av Erik Werenskiold
 • radérklassen, Den kgl. Tegneskole, under Johan Nordhagen 1902

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Stockholm 1900
 • København 1901–02

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Rasmus Meyers Samlinger, Bergen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1899
 • Høstutstillingen, 1901-1903
 • Norska konstnärers arbeten, Kungl. Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Høstutstillingen gjennem 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Portretter

 • Malt av Severin Grande gjengitt i Aftenposten 13.11.1954 (oppgitt malt av August Eiebakke, korrigert av Riksantikvarens portrettarkiv 1955)

Litteratur

 • Folkebladet, 1904, s. 97
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 410
 • Haug, K., i Social-Demokraten, 05.06.1914
 • Morgenposten, 15.05.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 21.06.1914
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, katalog Jubileumsutstillingen i
 • Kristiania, (Kristiania, 1923, s. 77 (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1924, bd. 16, s. 72
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 520, 571
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1929, bd. 13, s. 466
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1938, bd. 8, s. 480
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 103
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Oslo, 1946, s. 116
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 417
 • Hiermann, A., i Aftenposten, 13.11.1954, (ill.)
 • Bruheim, J. M., Kunstmålaren Ivar Lund, i Skjåk, Skjåk , 1966, s. 355–58 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 12, spalte 751
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 105, 222
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 705