Faktaboks

Olaf Holwech
Holwech, Olaf Magne
Født
14. februar 1896, Fredrikstad
Død
23. september 1973, Drøbak

H. anvendte aldri sin utdannelse som arkitekt, men ble grafiker og maler. Han hadde en stor produksjon av raderinger inntil han i 1939 måtte slutte med grafikken på grunn av en håndlidelse. Hans grafiske motiver er fra Paris, Italia og Oslo, og han gir et variert utvalg av figur- og barnestudier, dyr, fugler, landskaper og arbeider- og fiskermiljøer. Raderingene har en kraftig strek med en fin fordeling av lys- og skyggepartier og en god disponering av billedflaten. Han utførte også en rekke koldnålsarbeider som viser hans dyktighet som tegner. H.s formspråk er naturalistisk, og dette ble hans form også gjennom hele hans virke som maler. Fra 1940-årene malte han akvareller og tegnet. Sommerhalvåret drog han i flere år med egen skøyte langs Sørlandskysten helt opp til Sogn. H.s koloritt er naturnær. Han foretrakk sommersol, godvær og søndagsstillhet over sine kystmotiver og Sørlandshus, men lot seg også inspirere av en dyster himmel og blygrå sjø. I 1950-årene stilte han også ut enkelte oljemalerier, men oljen ble stort sett brukt til vinterstudier, som forberedelse til sommerens akvarellmaling.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olaf Martin Holwech, direktør
 • Aletta Elisabeth Bjerknes

Gift med

 • Elin B. Dorenfeldt

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Olaf Willums 1915–16, 1922–24
 • Tekniska Högskolan, Stockholm, arkitektlinjen, 1916–19
 • Carl Wilhelmsons malerskole, Stockholm 1916–19
 • Académie Moderne, Paris under Othon Friesz 1920–22
 • Académie Colarossi, Paris 1920–22
 • elev av Pedro Araujo, Paris ca. 1922
 • Accademia delle belle Arti, Siena 1923
 • Anders Svarstad og Søren Onsagers malerskole, Oslo 1926
 • flere malerskoler i London 1932

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1932
 • stip. for eldre fortjente kunstnere
 • Bosatt i Stockholm 1916–19
 • Studiereiser til Italia 1920, -23
 • studieopphold i Paris 1920–22
 • London 1932

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem 1959
 • medlem Foreningen Norske Grafikere, jurymedlem, styremedlem i flere perioder
 • medlem tilsynsrådet Kunstnernes Hus, Oslo 1931–36, varamann i direksjonen Kunstnernes Hus, Oslo 1946–57

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Galleri Nazionale d'Arte Moderna, Roma
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Bodø og Kristiansand kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • Norsk Forening for Grafisk Kunst 1937–38, -41

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Christianssands Kunstforening, 1925
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1930
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1935
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1950
 • Trondheim Kunstforening, 1931
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1940
 • Fredrikstad Kunstforening, 1950
 • Fredrikstad Kunstforening, 1956
 • Fredrikstad Kunstforening, 1963
 • Moss, 1951
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1951
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1956
 • Drammens Kunstforening, 1956
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1961
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1966
 • Gall. F 15, Moss, 1971

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1923
 • Høstutstillingen, Oslo
 • Høstutstillingen, Oslo, 1929-1936
 • Høstutstillingen, Oslo, 1938-1939
 • Høstutstillingen, Oslo, 1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1948-1951
 • Høstutstillingen, Oslo, 1956
 • Høstutstillingen, Oslo, 1963-1964
 • Høstutstillingen, Oslo, 1972
 • Norske Grafikeres 1ste utst., Oslo, 1922
 • Nordisk grafikk-utst., Stockholm Kunstforening, 1924
 • Kristiania Kunstforening, 1924
 • København Kunstforening, 1925
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Interskandinavisk grafisk kunstutst., Stockholm, 1931
 • Interskandinavisk grafisk kunsutst., Helsinki, 1931
 • Foreningen Norske Grafikeres utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1933
 • Den offisielle norske utst., Riga, 1934
 • Norsk Kunst, Bergens Kunstforening, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • København, 1937
 • Verdensutst., Paris, 1937
 • Bianco e nero - artisti grafici norvegesi, Roma, 1937
 • Norsk kunst idag, Bergens Kunstforening, 1938
 • Oslo Kunstforenings Høstutstilling, Oslo, 1942
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Svart og hvitt i dag, Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1959-1960
 • Norske grafikere 40 år, jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1960
 • Norske grafikere 50 år, jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Radérklassen 80 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1979
 • Norske grafikere 60 år, Munch-museum, 1979

Portretter

 • Tegning utført av Erik Egeland gjengitt i Morgenbladet 5.12.1957

Litteratur

 • Verdens Gang, 16.09.1922
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det 20. århundre, Oslo, 1941, register s. 102
 • Agderp., 11.09.1943
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 105 (ill.)
 • Aftenposten, 21.02.1950, (ill.)
 • Verdens Gang, 22.02.1950, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 25.02.1950
 • Morgenposten, 27.02.1950
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 06.03.1950
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 06.03.1950
 • Demokraten, 08.12.1950
 • Fredriksstad Blad, 15.12.1950
 • Bakke, E., i Moss Avis, 02.03.1951
 • Lohne, A., i Sarpsborg Arbeiderbladet, 31.03.1951
 • Sarpen, 31.03.1951
 • Fædrelandsvennen, 29.09.1951
 • Haugesund Dagbladet, 18.09.1952
 • Haugesunds Avis, 11.10.1952
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 208
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 209
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 104, 120 (ill.)
 • Vårt Land, 22.03.1956, (ill.)
 • Lund, E., i Fremtiden, 14.04.1956
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende og Buskeruds Blad, 18.04.1956
 • Fredriksstad Blad, 17.11.1956
 • Svenskt Konstnärslexikon, Malmö, 1957, bd. 3, s. 189
 • Morgenbladet, 05.12.1957, (ill.)
 • Morgenposten, 07.04.1961, (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Fredriksstad Blad, 23.02.1963
 • Sarpen, 02.03.1963
 • Østfoldp., 02.03.1963
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 53
 • Dagbladet, 19.02.1966, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 21.02.1966, (ill.)
 • Friheten, 22.02.1966, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 25.02.1966
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 03.03.1966, (ill.)
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 08.03.1966
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 11.03.1966
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 11.03.1966
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 262
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 9, s. 230
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 91, 208
 • Morgenbladet, 19.11.1971
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 06.12.1971
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 44 (i11.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 02.10.1973
 • Østfold, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, register s. 471
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 760

Faktaboks

Olaf Holwech