H. anvendte aldri sin utdannelse som arkitekt, men ble grafiker og maler. Han hadde en stor produksjon av raderinger inntil han i 1939 måtte slutte med grafikken på grunn av en håndlidelse. Hans grafiske motiver er fra Paris, Italia og Oslo, og han gir et variert utvalg av figur- og barnestudier, dyr, fugler, landskaper og arbeider- og fiskermiljøer. Raderingene har en kraftig strek med en fin fordeling av lys- og skyggepartier og en god disponering av billedflaten. Han utførte også en rekke koldnålsarbeider som viser hans dyktighet som tegner. H.s formspråk er naturalistisk, og dette ble hans form også gjennom hele hans virke som maler. Fra 1940-årene malte han akvareller og tegnet. Sommerhalvåret drog han i flere år med egen skøyte langs Sørlandskysten helt opp til Sogn. H.s koloritt er naturnær. Han foretrakk sommersol, godvær og søndagsstillhet over sine kystmotiver og Sørlandshus, men lot seg også inspirere av en dyster himmel og blygrå sjø. I 1950-årene stilte han også ut enkelte oljemalerier, men oljen ble stort sett brukt til vinterstudier, som forberedelse til sommerens akvarellmaling.