På Høstutstillingen i 1950 viste D. to arkitekturtegninger (penn og akvarelltone) fra Ribe og i 1951 tre pennetegninger fra Venezia og Roma som ble fremhevet av kritikerne. Det var lovende arbeider, rene og friske i utførelsen, klart disponert og med en følsomhet i oppfatningen som vitnet om D.s utviklede sans for arkitektoniske verdier og for samspillet mellom arkitektur og natur. Har senere utført tegninger med motiv fra Tunis.