Liv og virksomhet

K. ble født på Modum, hvor han fra barndommen av hadde en nær kontakt med naturen. Dette resulterte i at han begynte å tegne og male landskaper og dyr, i første rekke småfuglene. Et av hans tidligste arbeider var Kaggefossen, som dr. H.A. Thaulow på Modum Bads Nervesanatorium fikk se. Han sørget for å sende K. til Den kgl. Tegneskole, hvor han mottok undervisning i årene 1886–89. På Erik Werenskiolds anbefaling drog K. til Paris, og i 1889–94 var han der på et privat stipend fra dr. Thaulow. Da denne døde i 1894, opphørte bidraget, og K. vendte tilbake til Modum hvor han bodde resten av sitt liv, med unntak av kortere opphold i Telemark og Hallingdal. K. debuterte på Høstutstillingen i 1888 med Graaveir (Motiv fra Sigdal). Hans hovedinteresse var landskapsmaleriet, til tross for at han også malte utmerkede portretter, bl.a. av forfatteren Jonas Lies barn (malt i Paris). Skogsinteriørene hører med blant hans beste arbeider. Disse preges av streng naturalisme og detaljrikdom. Dessuten malte han Østlandets fugleverden i farger og i sort og hvitt. Han malte i årenes løp over 40 fuglearter.

Familierelasjoner

Gift med

 • Helga Christensen

Far til

Utdannelse

Den kgl. Tegneskole under Wilhelm Holter og Mathias Skeibrok 1886–89; École des Beaux-Arts, Paris, under Léon Bonnat og Puvis de Chavannes, elev av Léon Bonnat og Fernand Cormon 1889–94.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Paris 1889–94.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle i Gulsrud kapell
 • Fane til Kongsrud nye skole (nedlagt)
 • Portrett av dr. H.A. Thaulow, Festsalen, Modum Bads Nervesanatorium
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Helge Væringsaasens samling, Elverum
 • Horten og Borre Kunstforening
 • Modum Sparebank

Illustrasjonsarbeider

 • En rekke fuglebilder for lærebøker i naturhistorie
 • Illustrasjoner til S.C.M. Aars jakt- og naturskildringer

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1888-1890
 • Høstutstillingen, 1895-1896
 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1906
 • Høstutstillingen, 1917
 • Høstutstillingen, 1919-1920
 • Høstutstillingen, 1932-1933
 • Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946
 • Norsk kunst fra Det Faste Galleri og Kunstforeningen i Drammen, Oslo Kunstforening, 1953
 • Jub.utstilling Modum Kunstforening, 1982

Ikke Angitt

 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1890, ca.
 • Drammens Kunstforening, 1929, ca.

Portretter

 • Blyanttegning utført av Gudmund Stenersen, gjengitt i H. Kongsrud: Modum i malerkunsten vår, Drammen 1954, s. 87

Litteratur

 • Sæter, I., Krødsherad, (Kristiania, 1914, s. 194
 • Bilstad, T., i Drammens Tidende, 10.09.1926
 • Tidens Tegn, 10.09.1926
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1927, bd. 21, s. 264
 • Thiis, J., Edvard Munch og hans samtid, Oslo, 1933, s. 185
 • Drammens Tidende, 26.01.1938
 • Kongsrud, H., Modum i malerkunsten vår, Drammen, 1954, s. 86–99
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, s. 264
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register s. 287
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 216
 • Kongsrud, H., Et brev fra en mesén [H. A. Thaulow] til hans unge protesjé, Drammens museum årbok, 1976-1977, s. 82–91 (ill.)
 • Buskerud, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 270