K. ble født på Modum, hvor han fra barndommen av hadde en nær kontakt med naturen. Dette resulterte i at han begynte å tegne og male landskaper og dyr, i første rekke småfuglene. Et av hans tidligste arbeider var Kaggefossen, som dr. H.A. Thaulow på Modum Bads Nervesanatorium fikk se. Han sørget for å sende K. til Den kgl. Tegneskole, hvor han mottok undervisning i årene 1886–89. På Erik Werenskiolds anbefaling drog K. til Paris, og i 1889–94 var han der på et privat stipend fra dr. Thaulow. Da denne døde i 1894, opphørte bidraget, og K. vendte tilbake til Modum hvor han bodde resten av sitt liv, med unntak av kortere opphold i Telemark og Hallingdal. K. debuterte på Høstutstillingen i 1888 med Graaveir (Motiv fra Sigdal). Hans hovedinteresse var landskapsmaleriet, til tross for at han også malte utmerkede portretter, bl.a. av forfatteren Jonas Lies barn (malt i Paris). Skogsinteriørene hører med blant hans beste arbeider. Disse preges av streng naturalisme og detaljrikdom. Dessuten malte han Østlandets fugleverden i farger og i sort og hvitt. Han malte i årenes løp over 40 fuglearter.