Faktaboks

Conrad Frandsen
Født
Lunds prestegjeld, Dalane i Rogaland

Andre opplysninger

  • F. fikk i 1651 - 53 100 Rdl. årlig av kongens kasse. I 1658 fikk han i oppdrag å vedlikeholde maleriene på Frederiksborg, Kronborg og Københavns slott. I 1668 satte han i stand maleriene på Torbenfeldt. F. kalles "Kgl. Majestæts Contrafejer" i 1673 og mottok for dette 160 Rdl. årlig. I 1674 - 82 fikk han 20 - 40 Rdl. "af Naade". Han omtales som fattig i 1678, og i 1682 fikk han 50 Rdl. av kongens kasse som reisepenger til Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Frands Torsen
  • Agata Torsdatter

Gift med

  • Anna Schmidt

Litteratur

  • Schnitler, C.W., Norges malerkunst i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 32
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1927, s. 211
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 144
  • Weilbach, Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, s. 330
  • Dahl, S., Vi ser på kunst, 1995, nr. 4

Faktaboks

Conrad Frandsen