Av H.s mange lærere har Harriet Backer betydd mest. Mange utenlandsreiser og -opphold har også gitt henne impulser fra andre miljøer. H. var først og fremst maler. Som billedhugger arbeidet hun i små formater, med statuetter og relieffer. Hun stilte vesentlig ut malerier, bare på Høstutstillingen 1905 deltok hun som billedhugger. H.s landskaper er malt i en noe tørr og tung naturalisme. Anmelderne foretrakk ofte hennes skisser og akvareller som er friere og friskere. I figurbildene kan hun av og til komme faretruende nær det sentimentale og til tider avsløre mangel på tegneferdighet. H. har malt mange portretter. Aasta Hansteen (1902, Drammens Kunstforening Faste Galleri) regnes som et hovedverk.