Faktaboks

Marie Hauge
Hauge, Marie Octavia Nielsen
Født
8. juli 1864, Drammen
Død
11. november 1931, Oslo

Av H.s mange lærere har Harriet Backer betydd mest. Mange utenlandsreiser og -opphold har også gitt henne impulser fra andre miljøer. H. var først og fremst maler. Som billedhugger arbeidet hun i små formater, med statuetter og relieffer. Hun stilte vesentlig ut malerier, bare på Høstutstillingen 1905 deltok hun som billedhugger. H.s landskaper er malt i en noe tørr og tung naturalisme. Anmelderne foretrakk ofte hennes skisser og akvareller som er friere og friskere. I figurbildene kan hun av og til komme faretruende nær det sentimentale og til tider avsløre mangel på tegneferdighet. H. har malt mange portretter. Aasta Hansteen (1902, Drammens Kunstforening Faste Galleri) regnes som et hovedverk.

Familierelasjoner

Datter av

 • Hans Thulin Nielsen Hauge, kjøpmann
 • Emilie Ziegler

Utdannelse

 • Christian Krohg og Hans Heyerdahls malerskole høsten 1888
 • Den kgl. Tegneskole 1889
 • elev av Eilif Peterssen 1890, -92
 • Erik Werenskiold 1892
 • Sven Jørgensen
 • Harriet Backer 1895-96 og 1897-1900
 • Académie Colarossi og Académie des Beaux-Arts (anatomi-kurs), Paris 1903–06/07

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1896
 • Studiereiser Frankrike og Belgia 1896
 • Stockholm 1897
 • studieopphold Italia 1900-02 og 1911
 • Paris 1903-06/07 og 1914
 • Sicilia 1920
 • studiereiser Frankrike, Tunisia, Algerie, Marokko, Egypt 1921, dessuten til London, Sveits og Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Jurymedlem Høstutstillingen, Oslo 1916
 • formann Malerindeforbundet fra 1910

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av rektor Marius Nygaard, Drammens offentlige høyere almenskole 1912
 • Portrett av fru Evenstad, Stor-Elvdal kapell, Opphus
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Oslo Bymuseum
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1890
 • Skandinavisk utst., Stockholm, 1897
 • Salon des Independants, Paris, 1904-1906
 • Malerindeforbundets portrettutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1910
 • Drammen 100 år, jub.utst., Drammens Kunstforening, 1911
 • Esposizione internationale di Roma, 1911
 • Glaspalast-Ausstellung, München, 1913
 • Modern Norwegian Artists, Brighton, 1913
 • Den anonyme maleriutst., Kristiania. Kunstforening, 1913
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1913
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1914, 2 ganger
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Norsk målarkonst, Valand, Göteborg Konstför., 1915
 • Norsk målarkonst, Kristiania. Kunstforening, 1915
 • Den norske utst. Charlottenborgutstillingen, 1915
 • Norske kunstneres separatutst., Øya, Trondheim, 1930
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, Oslo, 1932

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1901
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1908
 • Bergens Kunstforening, 1909
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1911
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1916
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1921

Portretter

 • Byste utført av Jo Visdal (gips 1909, Drammens Kunstforening Faste Galleri) gjengitt i H. Alsvik: Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen 1967, s. 103
 • Tegnet portrett gjengitt i Verdens Gang 18.3.1911, 8.7.1914 og i Tidens Tegn 8.5. 1920
 • Portrettmedaljong gjengitt i Urd 5.7.1924
 • Malt selvportrett gjengitt i Morgenposten 8.7.1924
 • Maleri utført av Christian Krohg (olje), utst. Høstutstillingen, Oslo 1924, katalognr.25 (tilhører maleren Harald Kihle, Oslo)

Litteratur

 • Urd, (Kristiania, 1901, s. 565
 • Husmoderen, (Kristiania, 1903, nr. 4
 • Urd, (Kristiania, 22.07.1905
 • For Hus og Hjem, (Kristiania, 1907-1908, s. 358
 • Thiis J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 367
 • Urd, (Kristiania, 30.11.1907
 • Allers Familiejournal, (Kristiania, 03.05.1908, (ill.)
 • Hver 14. Dag, (Kristiania, 1908, nr. 13
 • Urd, (Kristiania, 24.10.1908
 • Hver 8. Dag, (Kristiania, 1911
 • Hvem er Hvem?, (Kristiania, 1912, s.104
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1930, s.170-71
 • Salmonsen, København, 1921, bd.11, s. 19
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler- B., Leipzig, 1923, bd. 16, s. 130
 • Urd, (Kristiania, 05.07.1924, (ill.)
 • Norges Kvinder, (Kristiania, 09.07.1924
 • Lillehammer 1827-1927, Festskrift, Lillehammer, 1927, s. 91
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 511
 • Østby, L., Fra naturalisme til nyromantikk, Oslo, 1934, s. 64
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 63 (ill.), 66, 67, 68
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 356
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 391
 • Grimelund, J.J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, s. 202
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, utgitt til Kunstnerforeningens 100 års jubileum, Oslo, 1960, register
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (4 ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 205
 • Thue, O., Christian Krohgs portretter, Oslo, 1971, register
 • Gudbrandsdalen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, s. 346
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 5, s. 431
 • Buskerud, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 138 (ill.), 271
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 524
 • Nilsen, K., Blant kunstnere i det gamle Asker, Sandvika, 1979, s. 9, 27, 49–50
 • Aviser: Schnitler, C.W., i Aftenposten, 02.10.1910
 • Aftenposten, 19.10.1910
 • Dagbladet, 02.11.1910
 • Verdens Gang, 18.03.1911, (ill.)
 • Aftenposten, 21.03.1911
 • Thommessen, R., i Tidens Tegn, 21.03.1911
 • Verdens Gang, 27.03.1911
 • Schnitler, C.W., i Aftenposten, 31.03.1911
 • Pica, V., i Aftenposten, 19.05.1911
 • Dagbladet, 30.09.1913
 • Verdens Gang, 08.07.1914, (ill.)
 • Verdens Gang, 06.12.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.10.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 16.10.1917
 • Haug, K., i Aftenposten, 02.10.1917, (ill.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 27.10.1917
 • Isaachsen, A. Lie, i Tidens Tegn, 08.05.1920, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 11.10.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.11.1921
 • Ørebl., 23.11.1921
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 24.11.1921, (ill.)
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 26.11.1921
 • Haug, K., i Aftenposten, 30.11.1921
 • Nationen, 01.12.1921
 • Haug, K., i Aftenposten, 05.10.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.10.1922
 • Morgenposten, 08.07.1924, (ill.)
 • Wentzel, K., i Tidens Tegn, 16.11.1931
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Marie Hauge