R. debuterte i 1947 med landskapsbilder med fjell-, hav- og kystmotiver. Han viste også sosialt pregede menneskeskildringer, som Førstereisgutt, Piken fra gaten, Alene og Gatekone. I en samling landskapspasteller oppnådde han maleriske virkninger med sterke, vel samstemte farger. R.s formspråk varierte den første tiden fra en naturalistisk motivoppfatning til romantisk-inspirerte naturopplevelser. Sterkt stiliserte naturformer var gitt rent dekorativ virkning, iblant med sterke symbolske effekter. Under oppholdet i Italia i 1950 og -51 malte R. mer impresjonistiske skisser, og disse impulser gav de senere maleriene ledigere og friere strøk med mykere konturer og forenklede naturformer. Den mørkeblå fargetonen som ofte hadde dominert i hans bilder, ble mer avdempet. Etter hvert har R.s malerier og akvareller fått et mer tilnærmet naturalistisk formspråk med vekt på lyset og de atmosfæriske forhold. Motivene er stort sett hentet fra kystmiljøet. Som tegner har R. arbeidet med reiseinntrykk, landskaps- og bymotiver, figurbilder og portretter, dessuten enkelte fabulerende figurmotiver.