D. leverte tegninger til avisene Glommen og Sarpen 1926–60 og var kunstkritiker i Glommen 1929–40, i Sarpen 1946–55.