B. var landskapsmaler, men utførte også enkelte figurbilder og portretter. Hans kunst utviklet seg fra en litt forsiktig, relativt naturtro oppfatning i retning av en mer fasettert konstruktiv malemåte.