K. har hatt eget stofftrykkverksted i Oslo fra 1976.