Faktaboks

Henrik Rossmann
Henrichsen, Henrich
Født
22. juli 1869, Stavanger
Død
1. september 1936, samme sted

R. ble i sin ungdom nektet av faren å slå inn på kunstnerbanen. Han ble i stedet forretningsmann og malte intenst i ledige stunder. I 40-års alderen brøt han over tvert og begynte å male på heltid. Han var produktiv og malte ofte i kjempeformat. R. var selvlært, men hadde fått noe korrektur av vennene August Jacobsen og Sigurd Moe. Det stemningsfulle Stavanger Domkirke (1903) er et eksempel på hans naturalisme. Landskapsbildene omfattet intime stemninger og kulturhistorisk interessante motiver som tarekjøring på Jæren, f.eks. Parti fra Kvitsøy (1920), Fanter med blikktøy (1924), Tarekjøring (1925, alle privat eie). R. malte sjøbilder, stilleben og blomsterbilder, men også bilder med symbolsk innhold. Fargen kunne i hans beste ting være klangfull, men også ofte tørr og hard i hans store, ujevne produksjon. Han anvendte en pastos teknikk, med farge på farge i tykke lag. Mangelen på teknisk skolering var tydelig gjennom hele R.s produksjon, men mange kritikere falt for hans talentfulle skapertrang. R.s bilder var populære i samtiden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Chr. Henrichsen, seilmaker, agent

Gift med

 • Gudrun Glimnes

Utdannelse

 • Selvlært

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • De fire årstider, Hotell Alstor, Stavanger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1920
 • Vestlandsutstillingen, 1930
 • Stavangermalere, Stavanger Kunstforening, 1925
 • Haugesund Kunstforening
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1910
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Stavanger Kunstforening, 1930
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1918

Portretter

 • Portrett utført av Kristian Haug gjengitt i Aftenposten 4.1.1918

Litteratur

 • Brochmann, C., i Urd, (Kristiania, 26.01.1918
 • katalog Stavanger Kunstforening, 1925
 • Hellige Jul, Stavanger, 1930, (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 241
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975, katalog Stavanger Kunstforening
 • Hidle, G. S., Stavanger, byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 114–15 (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 25.04.1910, Aviser
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 01.1918
 • Morgenbladet, 01.1918
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.01.1918
 • Haug, K., i Aftenposten, 04.01.1918
 • Norske Intelligenssedler, 06.01.1918
 • Stavanger Aftenblad, 01.1918
 • Stavangeren, 02.02.1919
 • Stavanger Aftenblad, 10.12.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 29.10.1920

Arkivalia

 • 08.1980, Muntlige opplysninger ved F. G. Rossmann Henrichsen
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv