I de 25 år B. var bosatt i utlandet, holdt hun jevnlig kontakt med hjembyen, bl.a. gjennom en rekke utstillinger i Ålesund Kunstforening. Allerede omkring 1949 fant hun fram til sin form, det faste velkomponerte by-, havn- eller landskapsmotiv. Uansett motivkrets, Mexico, Amerika, Menton i Frankrike eller Ålesund-naturen, har hun holdt fast ved sin tidlige inspirasjon fra Matisse-skolen og sin tidligere lærer Axel Revold. De siste års besøk i San Miguel i Mexico har gitt enkelte akvareller trekk fra meksikansk folkekunst, og de norske landskaper har vunnet på en mer avklaret og forenklet form. B. har også laget arbeider i collage-teknikk og grafikk. I begynnelsen av 60-årene drev hun et par år en malerskole i Ålesund.