Faktaboks

Kristen Holbø
Født
13. september 1869, Vågå
Død
19. oktober 1953, Lillehammer

H. gjennomgikk amtsskolen og arbeidet hjemme på gården før han som 20-åring fikk følge sin lyst til å bli kunstner. Etter det første studieåret hos Bergslien holdt han seg hjemme i Vågå inntil han i 1893 reiste til hovedstaden igjen. Malerier fra denne tiden røper et friskt naturtalent og en sikker observasjonsevne. Han var mer orientert i retning av den nasjonalt bevisste Erik Werenskiold enn mot de kresne kolorister, Eilif Peterssen og Harriet Backer, som han var elev av. Han sluttet seg tidlig til den krets av unge malere som reagerte mot 80-årenes virkelighetsmaleri. Uten å oppgi det umiddelbare naturstudium søkte de mot rikere koloristiske verdier. Til denne krets hørte Thorvald Erichsen, Oluf Wold-Torne, Lars Jorde og Halfdan Egedius, som ble hans nærmeste venn i årene som fulgte. Sommeren 1894 var en fruktbar tid for kretsen, da samtlige oppholdt seg i Vågå. De fleste var opptatt av å fordype seg i stemningsmaleriet. Høsten 1897 reiste H. til Zahrtmann i København. Lærerens tunge, noe stofflige koloritt kom i tiden fremover til å prege mange av H.s malerier.

Utenlandsoppholdene i Frankrike og Italia 1902–06 var en god tid for H. Der var en kraft og selvstendighet i hans talent som tidlig kom til uttrykk i hans rike koloritt. Som sine jevnaldrende lot H. seg influere av naturalistenes naturoppfatning, uten derfor å føle seg bundet av åttiårenes maleriske form. Han fremhevet selv ofte Gerhard Munthe, Wold-Torne og Egedius som dem som hadde betydd mest for ham. Som bondegutt fra Vågå falt det naturlig at han valgte motiver fra hjembygda, fra setergrenda og fra fjellviddene i Jotunheimen. H.s form er som regel enkel, med fargen pålagt i brede, pastose strøk. Hans bilder kan ofte virke robuste, nesten grove. H. tilstrebet kraft og monumentalitet og en stemningsfull, storstilet naturtolkning, eks. Kveld ved Nedre Sjodalsvann (1902, Nasjonalgalleriet, Oslo). Fra 1912 bosatte H. seg på Lillehammer for resten av livet. I årene 1912–17 dekorerte han kjøpmann Einar Lundes spisestue med syv store veggfelter bygd over sagn og folkeviser. Det er motiver fra Sigurd Favnesbane og fra visen om Villemann og Magnhild.

Et nytt utenlandsopphold i 1922–24 førte ham over Paris til Italia, bl.a. Roma, Firenze og Assisi. Det var på denne turen H. gjorde sine studier i kirker og klostre. Med utgangspunkt i Giottos arbeider begynte han å arbeide med bibelske motiver i en enkel og folkelig form. For øvrig ble 1920-årene ingen heldig tid for H., noe av malergleden synes borte. Tiden etter 1930 derimot, ble en god arbeidsperiode. H. fant tilbake til ungdommens malerglede, og skapte i sin høye alderdom en serie friske naturskildringer. H. er i første rekke landskapsmaler, men han har også utført bilder med motiv fra folkeviser, fra Bibelen, fra arbeidslivet og fra den italienske hverdag. Som landskapsmaler er han først og fremst skildreren av Gudbrandsdalen og Jotunheimen. H. har også virket som billedhugger og bokillustratør.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mari Holbø
 • Johannes Flikki, gårdbruker

Gift med

 • 1905-1958 med Anna Harildstad (f. 1871)

Utdannelse

 • Knud Bergsliens malerskole 1890
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1891
 • elev av Eilif Peterssens og Harriet Backers malerskole vinteren 1893–94
 • Kristian Zahrtmanns malerskole, København 1897–1902
 • Opphold i Civita d'Antino, Italia sommeren 1905 sm.m. K. Zahrtmann

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1902
 • Henrichsens legat 1905 og 1906
 • Studiereiser til Paris, Nederland og London 1902–03
 • Italia 1905–06
 • Italia og Tyskland 1922-24, mesteparten av tiden i Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Statens kunstnerlønn fra 1946

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Monument over Prillar-Guri ved Kringen (1912)
 • Grav-monumenter i kleberstein, bl.a. over skolemannen Stefan Frich, Lillehammer
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Helge Væringsaasens Samling, Elverum
 • Malmö museum
 • Moderna Museet og Nationalmuseum, Stockholm
 • Sør-Gudbrandsdal Sparebank, Lillehammer

Illustrasjonsarbeider

 • E. Storm: Dølevisor, Kristiania 1898
 • T. Caspari: Høifjeld og fjeldfolk, Norsk høifjeld-Vintereventyr-Vildren, Oslo 1927 (22 ill. til Vildren)
 • Leverte også enkelte illustrasjoner til Norge i det nittende aarhundrede, Kristiania 1902, bd. 2 og til N. Rolfsen: Læsebog for folkeskolen, Kristiania 1892-95

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Kristiania. Kunstforening, 1909
 • Kunstnerforbundet, 1913
 • Drammens Kunstforening, 1913
 • Bergens Kunstforening, 1914
 • Trondheim Kunstforening, 1914
 • Sandefjord Kunstforening, 1917
 • Blomqvists Kunsthandel, 1919
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • Drammens Kunstforening, 1920
 • Blomqvists Kunsthandel, 1922
 • Blomqvists Kunsthandel, 1927
 • Trondheim Kunstforening, 1927
 • 1927
 • Oslo Kunstforening, 1930
 • Trondheim Kunstforening, 1931
 • 1931
 • Kunstnernes Hus, 1933
 • Drammens Kunstforening, 1937
 • Trondheim Kunstforening, 1937
 • Kunstnernes Hus, 1939
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1939
 • Kunstnernes Hus, 1946
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1949
 • Kunstnerforbundet, 1959
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1960
 • Kunstnernes Hus, 1969
 • Bergens Kunstforening, 1970
 • Trondheim Kunstforening, 1970
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1970
 • 1970
 • Gruppeutst.: Kleis, 1909
 • Gruppeutst.: Kleis, 1910
 • Kungliga Akademien, 1940
 • Høstutstillingen, 1896
 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1899
 • Høstutstillingen, 1901
 • Høstutstillingen, 1903
 • Høstutstillingen, 1904
 • Høstutstillingen, 1906
 • Høstutstillingen, 1907
 • Høstutstillingen, 1908
 • Høstutstillingen, 1909
 • Høstutstillingen, 1910
 • Høstutstillingen, 1911
 • Høstutstillingen, 1912
 • Høstutstillingen, 1915
 • Høstutstillingen, 1917
 • Høstutstillingen, 1918
 • Høstutstillingen, 1924
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1931
 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1934
 • Høstutstillingen, 1935
 • Høstutstillingen, 1936
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1938
 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1948
 • Den norske utst., 1897
 • Verdensutst. i Paris, 1900
 • Den Frie, 1901
 • Norska Konstnärers arbeten, 1904
 • 1904
 • Den norske udst., 1906
 • Esposizione internationale d'arte, 1907
 • Kristiania. Kunstforening, 1911
 • Den offisielle norske utst., 1911
 • Esposizione internationale di, 1911
 • Norwegische Künstler, Hagenbund, 1912
 • Portrettutst., Kunstnerforbundet, 1913
 • Den norske utst. i, 1913
 • De 14, Jubileumsutstillingen i, 1914
 • De 14, Jubileumsutstillingen i, 1914
 • Lillehammer-utst., Kunstnerforbundet, 1915
 • Den norske Kunstudst., Charlottenborgutstillingen, 1915
 • Norsk målarkonst, 1915
 • Panama-Pacific International Exposition, 1915
 • Den norske kunstutst., 1917
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1927
 • Norwegian art, 1928
 • Ausstellung Nordischer Kunst, 1929
 • Norske kunstneres separatutst., 1930
 • Secession Norwegische Kunst, 1931
 • Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, 1932
 • 9 Lillehammer-kunstnere
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1934
 • Den offisielle norske utst., 1934
 • Lillehammer-utst., Lillehammer Bys malerisamling, 1937
 • Jub.utst., Bergens Kunstforening, 1938
 • Nasjonalgalleriet, 1940
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1941
 • Nordisk utst., Stockholm, 1941
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Norsk nutidskonst, 1951
 • De 14 femti år etter, Oslo Kunstforening, 1964
 • Lillehammersett med malerøyne, Lillehammer Bys malerisamling, 1967
 • Lillehammer-malerne, Stavanger Kunstforening, 1969

Portretter

 • Tegning utført av Halfdan Egedius (penn, ca. 1897), H. nr. 2 fra v., gjengitt i Ø. Parmann: Halfdan Egedius, liv og verk, Oslo 1979, s. 58
 • Tegning utført av Rolf Lunde (blyant, 1921, Lillehammer Bys malerisamling)
 • Maleri utført av Halvdan Holbø (1932) gjengitt i H. Alsvik og L. Østby: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre. Oslo 1951, bd. 1, s. 413
 • Tegning utført av Halvdan Holbø (1938), fra v.: Kristen, Anna og Halvdan H., gjengitt i Morgenbladet 26.3.1938
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen (dat. Lom 29.8.1943), gjengitt i Aftenposten 4.9.1943
 • Hode utført av Ville Aarseth (bronse, 1953, Lillehammer Bys malerisamling)

Litteratur

 • Thommessen, R., Norsk billedkunst, (Kristiania, 1904, s. 176
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 380, 387, 398
 • Samtiden, Oslo, 1907, s. 634
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1908, s. 94
 • Kunstbladet, København, 1909-1910, s. 371
 • Aubert, A., Die Norwegische Malerei im 19. Jahrhundert, Leipzig, 1910, s. 78, 86
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 115
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 186
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934, s. 214
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1938, s. 230
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948, s. 231
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1950, s. 264
 • Halvorsen, W., Halfdan Egedius, (Kristiania, 1914, s. 36-44 (ill.), 50, 60, 61, 63-64, 69-71, 76, 82, 88, 96, 100, 102–103, 120, 122, 126, 128
 • Fra bygd og by, (Kristiania, 1916
 • Fra bygd og by, (Kristiania, 1917
 • Gunnersen, G. F., Lillehammer i nitti aar 1827–1917, (Kristiania, 1917, s. 328
 • Zahrtmann, Kristian, En Mindebog, København, 1919, utgitt av F. Hendriksenregister
 • Salmonsen, København, 1921, bd. 11, s. 630
 • Gudbrandsdalen, Kjend dit land, (Kristiania, 1920, bd. 1, s. 54. (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1924, bd. 17, s. 358-59
 • Laurin, C. G., Nordisk konst, Stockholm, 1925, bd. 3, s. 315
 • Hoel, M., Kristen Holbø, Syn og Segn, Oslo, 1926, s. 475-79
 • Lillehammer 1827–1927, Lillehammer, 1927, s. 91, 92, Festskrift
 • Thiis, J., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 518-19
 • Frederik Collett og Kristen Holbø, Oslo, 1933, (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1934, s. 227-28
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 187, 198
 • Willoch, S., Nasjonalgalleriet gjennem hundre år, Oslo, 1937, s. 131, 150
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 180
 • Leon Aurdal og Kristen Holbø, Oslo, 1939, katalog Kunstnernes Hus
 • Slaatto, A. Wollebæk, i Urd, Oslo, 1939, s. 1272–73 og 1286–87
 • Haalke, H., i K. Holbø, Onsager, S., A. C. Svarstad, Stockholm, 1940, s. 3-7, 25-28 (ill.), katalog Sveriges Allmänna Konstförening
 • Stenstadvold, H., Norske malerier gjennom hundre år, Oslo, 1943, register s. 144 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 100 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 54, 84, pl. 75
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Trondheim, 1946, register s. 254
 • Haalke, H., i katalog Kunstnernes Hus, Oslo, 1946, (ill.)
 • Stenstadvold, H., Norge som malerne så det, Oslo, 1947, s. 14, ill. nr. 5
 • Weilbach, København, 1947, bd. 1, s. 546
 • Hamars historie, Hamar, 1948, register s. 637
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 17 (ill.), 22 (ill.), 24-25 (ill.), 27 (ill.), 35 (ill.), 74 (ill,), 75 (ill.), 77-78 (ill.), 86-91
 • Vaa, D., Rolf Lunde, Oslo, 1948, s. 23
 • Refsum, T., Kristen Holbø, Årbok for Gudbrandsdalen, Lillehammer, 1949, s. 9-12 (ill.)
 • Willoch, S., Av norsk palett. Fra Bergljot og Sven Bruns samling, Oslo, 1949, s. 39 (ill.)[nr. 25 og 26]
 • Refsum, T., i katalog Lillehammer Bys malerisamling, 1949, (ill.)
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. I, s. 412-13, 418-20 (ill.)
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 71
 • Ljøsne, H., Ljøsne, K., Minneord om Kristen Holbø, Lillehammer, 1954, s. 46-53 (ill), Årbok for Gudbrandsdalen
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 472
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register s. 277 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 34, 143, 151
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, s. 93-94 (ill.)
 • Revold, R., Oluf Wold-Torne, Oslo, 1961, s. 28, 30, 32, 77, 83, 86, 91, 93, 94, 97, 98, 102, 104-07, 110, 118, 125
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register s. 159
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, s. XXII, pl. 72-73, V
 • De 14 femti år etter, 1964, s. 4, 7, 18 (ill.), katalog Oslo Kunstforening
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register
 • katalog Kunstnernes Hus, Oslo, 1969, (ill.)
 • Lillehammer Bys Malerisamling. Årbok 1963-68, s. 9, 15, 19, 20, 32, 42, 44, 48, 50-54, 58, 60, 61
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 9, sp. 184
 • Johannesen, O. Rønning, Norsk kunst i malerisamlingen, Lillehammer, 1970, s. 32, 44, 45, 46, 47
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 90, 208
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 115
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 49
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 25
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Trondheim, 1971, bd. 3, register s. 779
 • Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bd. 3, register s. 973
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene, Oslo, 1972, register s. 209
 • Bénézit, Paris, 1976, bd. 5, s. 590
 • Johannesen, O. Rønning, Lillehammermalerne, Lillehammer, by og bygd, gate og grend, Lillehammer, 1977, s. 179
 • Slaatto, A. Wollebæk, Lillehammer-profiler, Lillehammer, 1977, bd. 2, s. 62-67 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 173, 174
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 741 (ill.)
 • Lichtenberg, H. H. De, Zahrtmanns skole, København, 1979, register s. 243
 • Parmann, ø., Halfdan Egedius, Oslo, 1979, s. 11, 46-56, 58, 61, 67, 76, 83, 96, 102-03, 106, 108, 144, 145, 149, 152
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 07.04.1909
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 19.10.1910
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 03.10.1911
 • Haug, K., i Social-Demokraten, 22.11.1913
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 26.11.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 29.11.1913
 • Bergens Aftenblad, 03.03.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.11.1914
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 05.11.1914
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 10.10.1915
 • Haug, K., i Aftenposten, 18.10.1917
 • Onsager, S., T.Tegn, 27.10.1917
 • Verdens Gang, 01.02.1919
 • Haug, K., i Aftenposten, 03.02.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.02.1919, (ill.)
 • Gauguin, Pola, T.Tegn, 09.02.1919
 • Øverland, A., Verdens Gang, 09.02.1919
 • Blehr, S., i Nidaros, 30.03.1919
 • Haug, K., i Aftenposten, 04.10.1922, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 05.10.1922
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 05.10.1922
 • Langaard, J. H., i Verdens Gang, 07.10.1922
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 10.10.1922
 • Sundsvik, J., i Aftenposten, 30.11.1929, (ill.)
 • Meyer, U., Besøk i Norges Barbizon, Morgenbladet, 26.03.1938, (portr.)
 • Gauguin, Pola, i T.Tegn, 09.02.1939
 • Aulie, R., i Arbeiderbladet, 11.02.1939
 • Sørensen, ø., i Aftenposten, 04.09.1943, (portr.)
 • Korsvold, P., i Bergens Tidende, 28.06.1944
 • Nationen, 13.09.1944, (ill.)
 • Onsager, S., i Aftenposten, 14.09.1944, (ill.)
 • Haugaløkken, N. O., i Morgenposten, 27.01.1945, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 15.02.1946, (ill.)
 • Haalke, H., i Morgenbladet, 19.02.1946
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 23.02.1946
 • Finne, H., i Friheten, 23.02.1945
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 25.02.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 25.02.1946
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 26.02.1946
 • Refsum, T., i Dølabl., 28.02.1946
 • Moen, A, i Arbeiderbladet, 01.03.1946
 • i Dagbladet, 20.10.1953
 • Kongsrud, H., i Gudbrandsdølen, 24.10.1954
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 19.10.1959
 • Durban, A, i Morgenposten, 21.10.1959
 • Revold, R., i Aftenposten, 24.10.1959
 • Dagningen, 25.01.1960
 • Johansen, K. M., i Gudbrandsdølen, 25.01.1960, (ill.)
 • Holbø, H., i Gudbrandsdølen, 13.06.1964, (ill.)
 • Slaatto, A. Wollebæk, i Morgenbladet, 25.10.1969, (ill.)
 • Refsum, T., i Vårt Land, 29.10.1969
 • Durban, A, Morgenposten, 30.10.1969
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 03.11.1969, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 05.11.1969
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 07.11.1969, (ill.)
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 17.11.1969
 • Lauhn, E., i Morgenavisen, 15.01.1970, (ill.)
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 19.01.1970, (ill.)
 • Hagen, T. L., i Adresseavisen, 03.1970, (ill.)

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885–1908, Universitetet i Oslo, 1976, magistergradsavhandling
 • Norsk biografisk katalog, Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv