G. har levert tegninger til dagspresse og tidsskrifter, illustrert bøker og spesielt tegnet barneportretter. Hennes illustrasjoner i D. Zwilgmeyers Inger Johannebøkene har god tidskolorit og situasjoner er fanget inn i enkle, upretensiøse tegninger. Enkelheten og klarheten og troskap mot teksten er hennes viktigste aktiva som illustratør.