A.s bilder er ofte utført i en blanding av maleri- og collageteknikk. Hun river, klipper og klistrer fotografier, reklameplakater, biter fra kulørt ukepresse, stoffer osv. som deretter blir mer eller mindre overmalt, gjerne med akrylfarger i pastose lag. På sin mønstring i Unge Kunstneres Samfunn 1970 viste A. en rekke mørkstemte, stofflig robuste arbeider av dynamisk, dramatisk karakter, og med klare allusjoner til tidens dystre virkelighet. De beste av disse bildene var meget uttrykksfulle. Senere synes hennes collage-malerier å ha utviklet seg mer i retning av det dekorative, med vekt på rikt varierte stofflige og koloristiske virkninger. På separatutstillingen i Landsforeningen Norske Malere 1977 dominerte akrylmalerier uten innslag av collage. Det var dekorativt forenklede figurasjoner preget av en blussende, ikke helt renstemt koloritt dominert av rødt og gult.