Faktaboks

Conny Andersen
Født
30. november 1926, Oslo

A.s bilder er ofte utført i en blanding av maleri- og collageteknikk. Hun river, klipper og klistrer fotografier, reklameplakater, biter fra kulørt ukepresse, stoffer osv. som deretter blir mer eller mindre overmalt, gjerne med akrylfarger i pastose lag. På sin mønstring i Unge Kunstneres Samfunn 1970 viste A. en rekke mørkstemte, stofflig robuste arbeider av dynamisk, dramatisk karakter, og med klare allusjoner til tidens dystre virkelighet. De beste av disse bildene var meget uttrykksfulle. Senere synes hennes collage-malerier å ha utviklet seg mer i retning av det dekorative, med vekt på rikt varierte stofflige og koloristiske virkninger. På separatutstillingen i Landsforeningen Norske Malere 1977 dominerte akrylmalerier uten innslag av collage. Det var dekorativt forenklede figurasjoner preget av en blussende, ikke helt renstemt koloritt dominert av rødt og gult.

Familierelasjoner

Datter av

 • Nora Johannessen
 • Finn Holsten

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole) 1951–54
 • Statens Kunstakademi, Oslo (opprettet 1909) under Alf-Jørgen Aas og Halvdan Ljøsne 1965–69

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til England, Tyskland, Frankrike og Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Landsforeningen Norske Malere
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon, der hun i 1975 var medlem av økonomiutvalget
 • samt av Oslo Bildende Kunstnere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Bryne Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, Oslo, 1970
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Lille Gall. Landsforeningen Norske Malere, 1977

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1970
 • Høstutst., 1972
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1969
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1975
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1976
 • Ung Skandinavisk Kunst, Gall. F 15, Moss, 1969
 • Tre kunstnere, Bryne Kunstforening, 1969
 • Juniutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • Unge norske omkring akademiet 1969–70, Liljevalchs Konsthall, Stockholm og Gall. F 15, Moss, 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn 50 år, K. Hus, 1971
 • Kvinnen og kunsten, K. Hus, 1975
 • Oslo Bildende Kunstnere, Kunstfor., 1978

Litteratur

 • Steen Johnsen, S., Aftenposten, 18.04.1969
 • Remfeldt, P., Stavanger Aftenblad, 06.10.1969, (ill.)
 • Riis, H., Rogalands Avis, 09.10.1969
 • Dagbladet, 10.11.1970, (ill.)
 • Aftenposten, 12.11.1970
 • Johnsrud, E.H., Aftenposten, 23.11.1970
 • Aftenposten, 05.05.1976
 • Michelet, J.F., Verdens Gang, 24.11.1970
 • Brun, H. J., Dagbladet, 26.11.1970
 • K. og K., 1970, s. 194
 • K. og K., 1971, s. 62
 • K. og K., 1976, s. 182
 • K. og K., 1978, s. 53
 • Aftenposten, 23.04.1976, (portr.)
 • Flor, H., Dagbladet, 06.05.1976
 • Breivik, A., Verdens Gang, 06.05.1976

Faktaboks

Conny Andersen