Faktaboks

Arne Vesterlid
Født
6. september 1893, Tromsø
Død
30. oktober 1962, Oslo

Rådhus for en middelstor sjøby. Arne Vesterlid. 1918. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Rådhus for en middelstor sjøby. Arne Vesterlid. 1918. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

V. var assistent hos arkitekt Axel Guldahl, Trondh. 1918-19. Han var undervisningsassistent ved NTH 1919-30, stipendiat sst. 1930. Fra 1931 var han overlærer ved bygningsavdelingen ved SHKS, senere avdelingsbestyrer og fra 1956 rektor. V. var leder for NALs arkitektkurs i Oslo 1945-46, Statens arkitektkurs fra 1947. Han drev også egen arkitektpraksis i Trondh., delvis med arkitekt Hermann Semmelmann både som medarbeider og medansvarlig. Denne ledet også hans byggearbeider der etter at han forlot byen.

V.s konkurranseutkast til Ris kirke, Oslo (1920) er strengt klassisistisk med dekorløse fasader og har et sylindrisk tårn med halvkuleformet kuppel. Hans premierte utkast til bebyggelse nordenfjells i Sosialdepartementets konkurranse om standardhus til de forskjellige landsdeler (1922) viser god kunnskap om trøndersk byggeskikk. Dette preger til en viss grad også eksteriørene i hans to- og firemannsboliger i Margrethes gt., Trondh. (1920-årene). Han oppførte noen av Trondh.s mest markante bygninger fra 1930-årene. Handelsstandens Hus (1934), Lysholmgården (1932-33) og Müllers hotell (1934), det siste sm.m. H. Semmelmann. I Handelsstandens Hus ble det klassisistiske vinnerprosjektet fra konkurransen i 1928 sterkt omarbeidet og forenklet under påvirkning av funksjonalismens formspråk, men den strenge symmetri ble beholdt. Fasadene er utført i betong og spekket tegl, og vindusbåndene har kraftige omramninger. Et tydeligere funksjonalistisk formspråk preger de to andre med en friere gruppering og synlig betong også i fasadenes veggflater. Lysholmgården har dessuten fått stilens karakteristiske høye betongskive som stiger opp over gesimsen fra et sprang i fasaden. V. gjorde en stor innsats for organiseringen av arkitektutdannelsen i Norge, bl.a. utarbeidet han undervisningsplanene ved Norske Arkitekters Landsforbunds og Statens arkitektkurs og han var en av hovedmennene bak de planene som førte til opprettelsen av Arkitekthøgskolen i Oslo. Sm.m. kjemiingeniør H. C. M. Ingeberg oppfant han ca. 1930 isolasjonsplaten Invest.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Albert Fredrik Johan Vesterlid, skolestyrer (1855 - 1904)
 • Kristine Marie Espenes (1861 - 1935)

Gift med

 • 1919 med Gerd Zachariassen (1895 - 1979)

Utdannelse

 • Examen artium 1913
 • NTH arkitektlinjen fra 1914, eksamen 1918

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stip. fra Cranbrook Academy of Art 1952
 • Studiereiser til Göteborg 1918
 • Danmark og Tyskland 1930
 • Sthm. 1930, -33 og -37
 • Danmark, Tyskland, Ungarn og England 1936

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Nordenfjeldske sammenslutning for bedre byggeskikk 1922
 • viseformann TAF 1925
 • styremedlem NAL 1935-36, visepresident 1949-52
 • medlem redaksjonskomiteen BK 1928, 1936-37
 • medlem komité for revisjon av Oslos bygningsvedtekter 1936
 • medlem Kirke- og undervisningsdep.s komité for revisjon og koordinering av arkitektundervisningen 1946-49
 • jurymedlem ved flere arkitektkonkurranser
 • styremedlem Norsk Radio Relæ Liga 1947-50
 • medlem Trondh. bystyre 1927-30

Utførte arbeider

 • 60 en-, to- og firemannsboliger, bl.a. i Margrethes gt. Trondh., to meierier, skolebygning, forsamlingslokale, samvirkelag, forretningsgård og ombygging av Fjeldsæter sportshytte Trondh. (alle før 1932)
 • Handelsstandens Hus, Dronningens gt. 12, Trondh. (1934) etter 1. premie i konkurranse 1928
 • Lysholmgården, Olav Tryggvasons gt. 26, Trondh. (1932-33)
 • Müllers hotell, Nordregt. 24, Trondh. (1934, nå Hotell Astoria) sm.m. Hermann Semmelmann
 • Østkantens bad, Oslo (ca. 1938) sm.m. P. D. Hofflund
 • Victoria kino, innredning Kinosentralen og Bennett Reisebureau, Karl Johans gt. 35, Oslo (1930-årene, ombygd 1983-84)
 • Prosjekter: Trasé for jernbanen gjennom Oslo (1935) sm.m. Eivind Gleditsch
 • Konkurranseprosjekter: Delt 3. premie Ris kirke, Aker (1920)
 • 3. premie gruppe A, Sosialdepartementets konkurranse om standardhus (1922)
 • Innkjøp galleribygning og utforming av domkirkens forterreng, Trondh. (1927) sm.m. J. J. Grimelund
 • Innkjøp Trøndelagsutst. (1929) sm. m. Hermann Semmelmann
 • Innkjøp regulering av Bakkehaugen (1933) sm.m. Kurt Jørgensen
 • Innkjøp Torshov kirke (1946) sm.m. Are V.
 • Fire 1. premier og et innkjøp i møbelkonkurranser