W. studerte 3 år i München og 2 vintre i Paris (1890 og -91) og søkte om stipend til fortsatte studier. Han arbeidet med figurmaleri.