Faktaboks

Michael Rasch
Født
1703, Kristiansand
Død
26. august 1774

R. virket i Christiania i 1700-årene. Han var byens ledende malermester i midten av århundret, utførte store arbeider i Vor Frelsers kirke, og var betrodd malerarbeidet på æresporten ved kongebesøket i 1749, samt på æresporten i 1769. Han hadde undervist "adskillige unge Officerer samt høye og andre brave Folk udi Teigningen", da han i 1751 fikk fast ansettelse som lærer ved Kadettskolen. Rokokkosmaken ble her godt inneksersert, det ses på de mange bevarte figurtegninger og karter i Riksarkivet og i Norges geografiske oppmåling. R. arbeidet sammen med Niels Thaaning fra 1772.

Stillinger, medlemskap og verv

  • Tegnelærer Kadettskolen, Christiania 1751–71

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Norsk Folkemuseum

Litteratur

  • Norske Intelligenssedler, 1878, nr. 6
  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 2, s. 8
  • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det 18. aarhundrede, (Kristiania, 1920, s. 102, 104
  • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1934, bd. 28, s. 20
  • St. Hallvard, Oslo, 1956, register bd.
  • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 21
  • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 8, s. 610
  • St. Hallvard, 1971, s. 17–18