R. virket i Christiania i 1700-årene. Han var byens ledende malermester i midten av århundret, utførte store arbeider i Vor Frelsers kirke, og var betrodd malerarbeidet på æresporten ved kongebesøket i 1749, samt på æresporten i 1769. Han hadde undervist "adskillige unge Officerer samt høye og andre brave Folk udi Teigningen", da han i 1751 fikk fast ansettelse som lærer ved Kadettskolen. Rokokkosmaken ble her godt inneksersert, det ses på de mange bevarte figurtegninger og karter i Riksarkivet og i Norges geografiske oppmåling. R. arbeidet sammen med Niels Thaaning fra 1772.