Andre opplysninger

  • Utførte arbeider i Kristiansands domkirke i 1696 - 99, bl.a. orgelfasade (ødelagt ved brann i 1734). J. kan ha vært identisk med bilthuggeren Lars Jenssen Borg, Christiania.

Litteratur

  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 30

Faktaboks

Lars Jensen