R. malte landskaper, bybilder, portretter og figurmotiver. Formspråket var naturalistisk, av og til preget av en mørk fargeholdning og spettede penselstrøk. Han malte også en rekke landskapsakvareller av mer impresjonistisk karakter.