Faktaboks

Tone Schjetne
Schjetne, Tone Kristina Thiis
Født
19. juni 1928, Oslo
Død
2. september 2015

S. debuterte på Høstutstillingen i 1950 med et portretthode av sin far Helge Thiis. I 1948 laget hun et relieff i terrakotta til Trøndelag Teater. Etter avsluttet utdannelse ble hun engasjert ved domkirken i Trondheim. Hun samarbeidet bl.a. med Arnold Haukeland og Sivert Donali, og utførte flere helgener foruten fabelfigurer og kimærer. I domkirken har hun utført to viktige portretter, Arkitekten og Biskopen med Helge Thiis og Arne Fjellbu som modeller. S. har arbeidet i tre, gips, stein, terrakotta så vel som bronse. Hun har utført en rekke offentlige utsmykninger, både friser og frittstående skulpturer. Hun har laget byster og portretter i et formalt sett strengt formspråk (Harald Krohg Stabell, bronse 1955, Trøndelag Kunstgalleri), mens hennes grupper tilhører en annen og friere tradisjon. Fra en uttrykksform forankret i middelaldertradisjoner, har S. arbeidet videre med fremstillinger av menneskelivets ulike sider. Gruppene hennes er ofte sammensatt av figurer i et sterkt indre samspill. Av enkeltfigurer peker Go'dagen (bronse, 1980, Nasjonalgalleriet, Oslo) seg ut med sin trygge soliditet og røffe struktur. Kvinneskikkelsen har en sentral plass i S.' motivkrets. Kvinnene er som regel i aksjon, aktive og konsentrerte. Klær utgjør ofte en viktig del av komposisjonen, de tas av eller på, luftes eller ristes. S. arbeider mindre med den nakne kropp, heller med kontrasten mellom hud og tekstil. I 1975 var Høylandsfrisen til Sandnes rådhus ferdig. Den er utført i bronse og messing og forestiller Høylands historie fra urtid og fram til dagens industrisamfunn. S. brukte her en rekke symboler fra teknikkens og industriens verden, med hjulet som gjennomgående element. I de senere år har hun arbeidet mye med klovner og akrobater, og viser forskjellige sider av deres liv. S. fremstiller ofte dagliglivets små pussigheter, og både titler og komposisjon røper en humoristisk åre. Hun tar ofte opp igjen et motiv og kan arbeide lenge med samme tema.

Familierelasjoner

Datter av

Gift med

 • Per Gunnar Schjetne

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim

Utdannelse

 • Kunstskolen i Trondheim under Kristofer Leirdal 1946–47
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1947–49
 • hospitant ved Kunstakademiet i København under Einar Utzon-Frank høsten 1950

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3,%-fondets stipend 1950
 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1950
 • Statens arbeidsstipend 1952
 • Lorch-Schives legat 1954
 • Conrad Mohrs legat 1956
 • Statens garantiinntekt fra 1979
 • Studiereiser til Frankrike og Italia 1949
 • Frankrike 1954
 • Italia og Hellas 1958
 • England 1971
 • Italia 1974
 • Frankrike og Paris 1980 og 1982

Stillinger, medlemskap og verv

 • Fungert som sensor i plastisk form ved arkitektavd. Norges Tekniske Høyskole, fra 50-årene til 1982
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Trøndelag Bildende Kunstnere
 • Norsk Billedhuggerforening
 • jurymedlem en rekke ganger Trøndelag Bildende Kunstnere, Trondheim Kunstforening, Høstutstillingen og Den Nasjonale Jury. I juryen for bl.a. Hafrsfjordmonumentet og utsmykkingen av Rådhusplassen, Sandefjord

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøpt i konkurransen om Fiskerimonument i Ålesund 1959
 • 2. premie i konkurransen om utsmykking av Stavanger bibliotek 1962
 • 1. premie i konkurransen om utsmykking av Sandnes rådhus 1972
 • 1. premie i landskonkurransen om monument over Tarjei Vesaas, Vinje 1983

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Thalia, relieff, Trøndelag Teater (delvis glasert terrakotta, 1948)
 • Arbeider for domkirken i Trondheim : St. Anna, St. Barbara, St. Apollonia, St. Katarina, Profeten Ezekiel, Arkitekten og Biskopen, div. rennebærere som padde, esel, ape og elefant, alle i løpet av 50-årene
 • Maria og Johannes, domkirken i Bodø (tre 1956)
 • St. Peter, Vadsø kirke (bronse 1959)
 • De syv søstre, Nordlandsbanken, Sandnessjøen (bronsedører 1962)
 • Adam gir dyrene navn, Halsetheimen ved Trondheim (frise i steingods, delvis glasert, 1966–67)
 • Akrobaten, Tveita skole, Oslo (polykromert bronse 1966–67)
 • Cello, Hotel Continental, Oslo (bronse 1970)
 • Høylandsfrisen, Sandnes rådhus (bronse 1975)
 • Morgenkåpen, Innherred sykehus (bronse 1976)
 • Skulptur, Regionsykehuset i Trondheim , Barneklinikken (1976)
 • Go'dagen (bronse 1980), oppsatt i Oslo, Stavanger og Trondheim
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Rostock Kunsthalle, Øst-Tyskland
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Trondheim kommune
 • Sør-Trøndelag fylke

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1954-1956
 • Høstutstillingen, 1959
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1977
 • Høstutstillingen, 1981-1983
 • Trøndelagsutst., 1977
 • Trøndelagsutst., 1982
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., 1957
 • Biennale de la Jeunesse, Paris, 1961
 • Hässelby Slott, Sverige, 1965
 • 2. Biennale der Ostseeländer, Rostock Kunsthalle, Øst-Tyskland, 1967
 • Riksgalleriet vandreutst., 1967-1968
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Norsk Skulptur, Nordjyllands Kunstmuseum Ålborg, 1972
 • Budapest, 1973
 • Vandreutst. i norsk regi, Vest-Tyskland

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1956
 • Trondheim Kunstforening, 1969
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1980
 • Gall. Horneman, Trondheim, 1981

Eget forfatterskap

 • Nekrolog over Edith Aas Steen i Trondheim Kunstforening, 1976, Årsberetning

Litteratur

 • R. Revold, Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 434
 • Trondheim Kunstforening, 1955, omslag (ill.), Årsberetning
 • Trondheim Kunstforening, 1969, s. 31 (ill.), Årsberetning
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, s. 72, 79
 • G. Fischer, Nidaros domkirke, gjenreisning i 100 år 1869–1969, Oslo, 1969, s. 151–52, 154, 171, 173–75 (ill.)
 • Ø. Parmann, Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 20, 24, 132, 297–99 (ill.)
 • Ø. Parmann, Norwegian sculpture, Oslo, 1969, register (også med tysk tekst)
 • Trondhjems Kunstforening 1945–1970, H. Kristiansen, Trondheim, 1973, register
 • L. østby, Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 265
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 308–09
 • Norske billedhoggere i dag, Oslo, 1983, s. 144 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 128 og 244
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 124
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 114
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 128
 • Kunsten idag, 1973, hefte 104 s. 46–47 (ill.)
 • Arkitektnytt, 1974, s. 496
 • O. Mæhle, i Dagbladet, 16.02.1956, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 21.02.1969, (ill.)
 • Aftenposten, 20.10.1970, (ill.)
 • Adresseavisen, 21.08.1971, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 19.05.1973, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 24.09.1975, (ill.)
 • Kirsti Hopstock, i Morgenbladet, 15.11.1980
 • E. Egeland, i Aftenposten, 19.11.1980
 • A. Durban, i Norges Handels og Sjøfartstidende, 21.11.1980
 • Arbeider-Avisa, 15.01.1981
 • U. Moen, i Adresseavisen, 15.01.1981, (ill.)
 • U. Moen, i Adresseavisen, 11.06.1983, (ill.)
 • U. Moen, i Adresseavisen, 20.10.1983
 • Telemark Arbeiderblad, 24.12.1983, (ill.)